Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 26. března 2020

(konáno elektronicky)


Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Tomáš Nigrin, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Zuzana Motovská


Hosté:

Eliška Klimentová, tajemnice AS UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


  1. Předsednictvo AS UK projednalo návrh Zvláštních pravidel studia na Univerzitě Karlově. Návrh byl postoupen členům AS UK, všem děkanům, předsedům akademických senátů a ředitelům součástí.

  2. Předsednictvo AS UK na základě podnětů z fakult ohledně možného fungování akademických senátů v době nouzového stavu sestavilo informační dopis, který byl rozeslán členům AS UK, všem děkanům, předsedům akademických senátů a ředitelům součástí.

  3. Předsednictvo AS UK se zabývalo podněty z RVŠ, týkající se připravované novely zákona o vysokých školách a možného podání podnětů k uvedenému dokumentu.

  4. Další zasedání Předsednictva AS UK proběhne elektronicky dne 30. března v 10:00.Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Eliška Klimentová, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 30. březen 2020 11:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám