Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 1. dubna 2020

(konáno elektronicky)


Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Tomáš Nigrin, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Zuzana Motovská


Hosté:

Anna Matoušková, tajemnice AS UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


  1. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí stanovisko Legislativní komise AS UK ze dne 31. 3. 2020 k návrhu vnitřního předpisu „Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově“.

  2. Předsednictvo vzalo na vědomí, že Legislativní komise AS UK nedoporučuje pozměňovací návrh Mgr. Karla Šimy, Ph.D. k návrhu vnitřního předpisu „Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově".

  3. Předsednictvo AS UK se ztotožnilo se závěrem Legislativní komise AS UK a s doprovodným usnesením Legislativní komise AS UK, které bude přijato, pokud pozměňovací návrh Mgr. Karla Šimy, Ph.D. k návrhu vnitřního předpisu „Zvláštní pravidla studia na Univerzitě Karlově“ nebude přijat.

  4. Předseda AS UK prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. informoval Předsednictvo AS UK o ústním slibu J. M. pana rektora, který prezentoval na zasedání Legislativní komise UK v návaznosti na doprovodné usnesení, že je připraven počet kreditů vyřešit okamžitě, když by se to stalo aktuálním problémem.

  5. Další zasedání Předsednictva AS UK proběhne elektronicky dne 3. dubna v 9:00.Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 1. duben 2020 12:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám