Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 3. dubna 2020

(konáno elektronicky)


Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Tomáš Nigrin, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Zuzana Motovská


Hosté:

Eliška Klimentová, tajemnice AS UK


  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s výsledky hlasování per rollam o Zvláštních pravidlech studia na Univerzitě Karlově. Protokoly o hlasování jsou vystaveny na internetových stránkách v záložce s usneseními AS UK.

  2. Předsednictvo AS UK na dalším zasedání rozhodne o harmonogramu dalších aktivit.

  3. Další zasedání Předsednictva AS UK proběhne elektronicky dne 6. dubna 2020 ve 12:00.Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Eliška Klimentová,, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 3. duben 2020 11:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám