Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 14. dubna 2020

(konáno elektronicky)


Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Tomáš Nigrin, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Zuzana Moťovská


Hosté:

Anna Matoušková, tajemnice AS UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK  1. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí situaci nastalou v souvislosti s koncem funkčního období děkana 1. lékařské fakulty UK. Předsednictvo AS UK doporučuje prozatím odložit další kroky a při dalším postupu reagovat na aktuální vývoj situace. Předsednictvo AS UK dále podá podnět Legislativní komisi AS UK, aby projednala způsob řešení podobných situací i s ohledem na plánované přijetí novely zákona o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů.

  2. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí usnesení Sociální komise AS UK týkající se způsobu komunikace Kolejí a menz směrem ke studentům.

  3. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podklady, které bude projednávat Ekonomická komise AS UK na zasedání dne 14. dubna 2020 v 16 hodin a zkontrolovalo jejich zpřístupnění členům AS UK, případně veřejnosti.

  4. Předsednictvo AS UK se dohodlo na dalším postupu hlasování AS UK o podkladech projednaných Ekonomickou komisí AS UK a naplánovalo harmonogram tohoto hlasování. Lhůta pro hlasování započne v pátek 17. dubna 2020 a skončí v pátek 24. dubna 2020, přičemž vedení UK bude s výsledky seznámeno v pondělí 27. dubna.

  5. Další zasedání Předsednictva AS UK proběhne elektronicky dne 16. dubna v 18:00.Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 14. duben 2020 19:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám