Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 16. dubna 2020

(konáno elektronicky)


Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Tomáš Nigrin, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Zuzana Moťovská


Hosté:

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK  1. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí usnesení přijatá na zasedání Ekonomické komise AS UK ze dne 14. dubna 2020. Předsednictvo AS UK se seznámilo taktéž s připomínkami členů této komise k projednávaným podkladům.

  2. Předsednictvo AS UK upřesnilo harmonogram hlasování per rollam o podkladech projednaných Ekonomickou komisí AS UK. Hlasovací formuláře budou senátorům a senátorkám odeslány 17. dubna 2020 v 10:00; přílohou bude senátorům a senátorkám zaslán průvodní dopis k tomuto hlasování a zápis ze zasedání Předsednictva AS UK. Hlasování skončí v pátek 24. dubna 2020 v 24:00, přičemž vedení UK bude s výsledky seznámeno v pondělí 27. dubna.

  3. Předsednictvo AS UK schválilo jako členku Sociální komise AS UK MUDr. Annu Olšerovou (2.LF).

  4. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Studijní komise AS UK Bc. Miroslava Čermáka (FSV).

  5. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Ekonomické komise AS UK MUDr. Josefa Štorma (2.LF).

  6. Další zasedání Předsednictva AS UK proběhne elektronicky dne 27. dubna v 18:00.Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 20. duben 2020 13:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám