Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 27. dubna 2020

(konáno elektronicky)


Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Tomáš Nigrin, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Zuzana Moťovská


Hosté:

Anna Matoušková, tajemnice AS UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s došlou agendou a dohodlo se na dalším postupu.

 2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s výsledky hlasování per rollam o:

  • smlouvě o dílo „Výstavba provizorní menzy“,

  • návrhu na změnu využití Centra Krystal,

  • návrhu Pravidel čerpání mimořádného příspěvku na podporu projektů/akcí fakult a součástí UK,

  • návrhu provozního a kapitálového rozpočtu UK na rok 2020 a střednědobého výhledu UK na roky 2021 a 2022,

  • rozpisu příspěvků a dotací na UK pro rok 2020.

  Protokoly o hlasování jsou vystaveny na internetových stránkách v záložce s usneseními AS UK.

 3. Předsednictvo AS UK se seznámilo s materiály k projednání AS UK, dohodlo se na dalším postupu hlasování AS UK o těchto materiálech a naplánovalo harmonogram tohoto hlasování. Příští kolo hlasování se bude týkat právních jednání a způsobu hlasování o záměru jmenovat kvestora, žádosti o vyslovení souhlasu se jmenováním nových členů Vědecké rady CERGE a delegaci zástupce za 1. LF do RVŠ. Hlasovací formuláře budou členům AS UK zaslány v pondělí 4. května v 8:00 a hlasování bude ukončeno v pondělí 11. května v 8:00.

 4. Předsednictvo AS UK se dohodlo na harmonogramu zasedání pracovních komisí, které proběhnou v týdnu od 11. května 2020.

 5. Předsednictvo AS UK schválilo jako člena Sociální komise AS UK, Studijní komise AS UK a Komise pro informační technologie AS UK Martina Pehra (1. LF).

 6. Další zasedání Předsednictva AS UK proběhne elektronicky dne 4. května v 17:00.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 29. duben 2020 15:18 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám