Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 11. května 2020

(konáno elektronicky)


Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Tomáš Nigrin, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Zuzana Moťovská


Hosté:

Anna Matoušková, tajemnice AS UK

Eliška Klimentová, tajemnice Legislativní komise AS UK


  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s došlou agendou a naplánovalo další harmonogram činnosti.

  2. Předsednictvo AS UK se dohodlo na dalším postupu ohledně možnosti konání zasedání AS UK v hybridní formě v souladu s původně plánovaným termínem 29.5.2020.

  3. Předsednictvo AS UK se seznámilo s výsledky hlasování „per rollam“ o čtyřech vnitřních předpisech fakult a způsobu hlasování o vyjádření k záměru jmenovat kvestora, jmenování nových členů vědecké rady CERGE a delegaci zástupce 1. LF UK do RVŠ. Protokoly o hlasování budou vystaveny na internetových stránkách.

  4. Předsednictvo AS UK rozdělilo došlé materiály do agend jednotlivých pracovních komisí a navrhlo termíny projednávání tak, aby bylo možné materiály celkově předložit na zasedání 29.5.2020.

  5. Předsednictvo AS UK se domluvilo na harmonogramu dalšího hlasování „per rollam“ o schválených bodech projednávaných veřejnou volbou, které bude zahájeno dne 13. května 2020 a ukončeno 20. května 2020. Do tohoto hlasování bude zařazen ještě bod OR o prominutí poplatků, který projedná EK AS UK na zasedání 12.5.2020 a podkladové materiály budou obratem rozeslány všem členům AS UK.

  6. Další zasedání Předsednictva AS UK proběhne elektronicky dne 20. května 2020 v 16:00.Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 19. květen 2020 10:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám