Usnesení přijatá AS UK per rollam dne 11. května 2020

 1. Akademický senát UK vyjádřil nesouhlas s veřejným hlasováním o vyjádření se k záměru jmenovat kvestora UK.

 2. Akademický senát UK vyjádřil souhlas s veřejným hlasováním o souhlasu se jmenováním nových členů vědecké rady CERGE.

 3. Akademický senát UK vyjádřil souhlas s veřejným hlasováním o delegaci zástupce 1. LF UK do RVŠ.

 4. Akademický senát UK schvaluje změnu Pravidel pro organizaci studia na KTF UK (č.j. 79/2020).

 5. Akademický senát UK schvaluje změnu Jednacího řádu vědecké rady MFF UK (č.j. 83/2020) s výhradou legislativně technické opravy.

 6. Akademický senát UK schvaluje změnu Jednacího řádu Akademického senátu PF UK (č.j. 98/2020) s výhradou legislativně technických oprav.

 7. Akademický senát UK schvaluje změnu Statutu 2. LF UK (č.j. 99/2020) s výhradou legislativně technické opravy.


Protokoly o výsledku per rollam

 1. Protokol 1

 2. Protokol 2

 3. Protokol 3

 4. Protokol 4

 5. Protokol 5

 6. Protokol 6

 7. Protokol 7Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost:

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Poslední změna: 11. květen 2020 20:47 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám