Zápis ze zasedání Legislativní komise AS UK ze dne 21. ledna 2020

Přítomni: JUDr. Ing. Josef Staša. CSc. (PF), doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF), Mgr. Jan Pačes (PřF), Mgr. David Pavlorek (FF), JUDr. Michal Říha (PF), doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF), Michael Glogr (PF), Mgr. Eliška Klimentová (PF), JUDr. Jan Wagner (RUK), Mgr. Samuel Zajíček (FF)


Hosté: Mgr. Tereza Svobodová (RUK), JUDr. Michael Kučera


Program


1. Předpisy PedF UK

a. Změna Statutu PedF UK (čj. 325/2019)

b. Změna Volebního řádu AS PedF UK (čj. 326/2019)

2. Přepisy PřF UK

a. Změna Statutu PřF UK (čj. 31/a/2020)

b. Volební řád AS PřF UK (čj. 31/b/2020)

c. Změna Jednacího řádu AS PřF UK (čj. 31/c/2020)

3. Konzultace novely Volebního řádu FaF UK

4. Různé


1. Předpisy PedF UK

a. Změna Statutu PedF (čj. 325/2019)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Statutu PedF UK (čj. 325/2019) s výhradou legislativně technických oprav.

Přijato konsenzuálně.


b. Změna Volebního řádu AS PedF UK (čj. 326/2019)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Volebního řádu AS PedF UK (čj. 326/2019) s výhradou legislativně technických oprav.

Přijato konsenzuálně.


Soubor s legislativně technickými opravami byl zaslán na fakultu.


2. Přepisy PřF UK

a. Změna Statutu PřF UK (čj. 31/a/2020)

Legislativní komise vyjádřila nesouhlasné stanovisko ke změně Statutu PřF UK (čj. 31/a/2020).

Přijato poměrem hlasů 5 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se).


Připomínky k návrhu:

- Sladit nebo vypustit přechodné ustanovení.

- Sjednotit formátování textu.


b. Volební řád AS PřF UK (čj. 31/b/2020)

Legislativní komise vyjádřila nesouhlasné stanovisko k Volebnímu řádu AS PřF UK (čj. 31/b/2020).

Přijato konsenzuálně.


Připomínky k návrhu byly sděleny přítomnému předsedovi legislativní komise AS PřF UK kol. Mgr. Janu Pačesovi a jsou vyznačeny v připojeném souboru (viz příloha k tomuto zápisu).


c. Změna Jednacího řádu AS PřF UK (čj. 31/c/2020)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Jednacího řádu AS PřF UK (čj. 31/c/2020).

Přijato konsenzuálně.


3. Konzultace novely Volebního řádu FaF UK

Legislativní komise poskytla opětovnou konzultaci k návrhu Volebního řádu FaF UK. Připomínky Legislativní komise AS UK byly zaslány Mgr. Petru Matoušovi, předsedovi legislativní komise AS FaF UK.


4. Různé

JUDr. Ing. Josef Staša. CSc. (PF) přednesl informaci o tom, že v případech, kdy nelze určit nadřízený orgán, bude v odvolacím řízení o stížnosti dle zák.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, rozhodovat Úřad pro ochranu osobních údajů (ust. § 20 odst. 5 uvedeného zákona). Toto ustanovení by pak zřejmě dopadalo i na situace, kdy je povinným subjektem veřejná vysoká škola.


Zápis ke stažení zde. Příloha zápisu (připomínky k Volebnímu řádu AS PřF UK) ke stažení zde.Poslední změna: 20. květen 2020 11:40 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám