Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 20. května 2020

(konáno elektronicky)


Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Tomáš Nigrin, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková


Omluvení členové předsednictva

Zuzana Moťovská


Hosté:

Milena Králíčková, prorektorka pro studijní záležitosti

Milan Prášil, kancléř UK

Tereza Svobodová, RUK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice AS UK


  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s výsledky hlasování „per rollam“ ohledně jmenování nových členů vědecké rady CERGE, delegaci zástupce 1. LF UK do RVŠ a OR “Postup při posuzování žádosti o prominutí poplatku spojeného se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19”. Protokoly o hlasování budou vystaveny na internetových stránkách.

  3. Paní prorektorka Králíčková předložila Předsednictvu AS UK modifikované znění OR “Postup při posuzování žádosti o prominutí poplatku spojeného se studiem v souvislosti s pandemií COVID-19”, kdy provedené změny reagují na debaty proběhlé v pracovních komisích AS UK. Předsednictvo AS UK se rozhodlo toto modifikované znění OR předložit plénu AS UK.

  4. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 29. května 2020.

  5. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

  6. Zasedání komisí AS UK i plénum AS UK, které proběhnou v následujícím týdnu, budou konány hybridně, tedy senátorky a senátoři budou mít možnost se zasedání účastnit buď fyzicky v prostorách Karolina či elektronicky prostřednictvím vybrané platformy.

  7. Další zasedání Předsednictva AS UK se bude konat dne 25. května 2020 od 17:00 na sekretariátu AS UK.Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 25. květen 2020 18:09 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám