Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 25. května 2020

(konáno elektronicky)


Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Tomáš Nigrin, Josef Staša, Anna Malečková


Omluvení členové předsednictva

Zuzana Moťovská, David Hurný


Hosté:

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Eliška Klimentová


  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s došlou agendou a naplánovalo další harmonogram činnosti.

  2. Předsednictvo AS UK rozdělilo došlé materiály do agend jednotlivých pracovních komisí.

  3. Předsednictvo AS UK prodiskutovalo možnosti, jak zajistit hlasování včetně tajné volby na nadcházejícím zasedání AS UK. Technické řešení elektronické formy hlasování zajistí ÚVT.

  4. Předsednictvo AS UK se domluvilo na způsobu zajištění bezpečnostních a hygienických pravidel při zasedání a podávání občerstvení během následujícího zasedání AS UK.

  5. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat dne 29. května 2020 od 9:00 fyzicky na sekretariátu AS UK a současně i elektronicky prostřednictvím MS Teams.Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 27. květen 2020 09:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám