Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 15. června 2020

(konáno elektronicky)


Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Tomáš Nigrin, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Zuzana Moťovská


Hosté:

Tomáš Horáček, pověřený funkcí kvestora

Milan Prášil, kancléř UK

Jan Pačes, senátor AS UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice AS UK


 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

 2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 26. června 2020.

 3. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

 4. Předsednictvo AS UK se usneslo na tom, že následující zasedání pléna AS UK, které se bude konat 26. června 2020, proběhne prezenčně v Malé aule Karolina. Předsednictvo AS UK zdůrazňuje, že zasedání pléna se nebude možné účastnit elektronicky.

 5. Předsednictvo AS UK vyhlašuje volby do 3. sboru (1.LF, 3.LF, KTF, PedaF a FTVS).

 6. Předsednictvo AS UK probralo nominace členů do RVH a vzhledem k současné epidemiologické situaci posouvá Předsednictvo AS UK termín pro podávání nominací do pátku 19. června 2020 do 10:00 hodin. Předsednictvo AS UK navrhuje nominovat z řad akademických pracovníků následující osoby: doc. RNDr. Jiřího Dolejšího, CSc., doc. PhDr. Tomáše Nigrina, Ph.D., prof. ThDr. Martina Prudkého a doc. MUDr. Felixe Votavu, Ph.D., kteří mají s prací v uvedeném orgánu zkušenosti a úspěšně v něm působili. Je však možné podávat další nominace do výše uvedeného dne. Zástupce z řad studentů se provede až po návrhu studentské části AS UK.

 7. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání AS UK v zimním semestru 2020/2021. Zasedání AS UK se budou konat 18. září, 23. října, 20. listopadu a 18. prosince 2020.

 8. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání předsednictva AS UK v letním období. Zasedání předsednictva AS UK se budou konat 5. srpna 2020 od 15:00 hodin na sekretariátu AS UK.

 9. Předsednictvo AS UK projednalo způsob vyplácení odměn pro senátory. Termín možnosti vzdání se nároku pro senátory byl stanoven na 26. června 2020 do konce zasedání AS UK, do kdy musí být k dispozici osobně podepsaný formulář na sekretariátu AS UK.

 10. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace, které přednesl člen AS UK Mgr. Jan Pačes, týkající se oblasti kyberbezpečnosti a projednalo možnosti dalšího postupu v této věci.

 11. Další zasedání Předsednictva AS UK se bude konat dne elektronicky v pondělí 22. června 2020 pro uzavření nominace 9 členů RVH, fyzické zasedání proběhne 26. června 2020 od 9:00 hodin na sekretariátu AS UK.


Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 16. červen 2020 17:05 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám