Zápis ze zasedání Legislativní komise AS UK ze dne 23. června 2020

Přítomni: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF/AS), Michael Glogr (PF/AS), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF/AS), Mgr. Jan Pačes (PřF/AS), JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF/AS), prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (2.LF/AS), doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF), Mgr. Peter Korcsok (MFF), Mgr. David Pavlorek (FF), Mgr. Samuel Zajíček (FF)


Hosté: doc. RNDr. Markéta Lopatková, Ph.D. (KR), Mgr. Lukáš Nachtigal (OSZS), Mgr. Tereza Svobodová (RUK), Mgr. Diana Sýkorová (OSZS)


Omluveni: Mgr. Bc. Eliška Klimentová (PF), Bc. Patrícia Schmidtová (MFF), JUDr. Jan Wagner (RUK)


Nepřítomni: MUDr. Josef Fontana (3.LF), MUDr. Martin Havrda (3.LF/AS), Mgr. Jakub Horký (PF), Mgr. Tomáš Konečný (FF/AS), JUDr. Michal Říha (PF/AS), Mgr. Barbora Štindlová (součásti/AS), Eliška Voříškova (FaF/AS), Mgr. Kateřina Volná (FF)

Program


1. Vnitřní předpisy UK


a. Dílčí změna Přílohy 2 Statutu UK – Poplatky spojené se studiem (č.j. 113/2020)

b. Dílčí změna Rigorózního řádu UK (č.j. 114/2020)

c. Dílčí změna Studijního a zkušebního řádu UK (č.j. 115/2020)


2. Změna Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (č.j. 103/2020)


3. Pravidla pro organizaci studia na FSV UK (č.j. 134/2020)


4. Změna Pravidel pro organizaci studia na MFF UK (č.j. 143/2020)


5. Konzultace změny Volebního řádu Akademického senátu 2. LF UK (č.j. 157/2020)


6. Různé


1. Vnitřní předpisy UK

Stanoviska k těmto návrhům jsou uvedena v Příloze.

2. Změna Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (č.j. 103/2020)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Pravidel pro organizaci studia na PřF UK (č.j. 103/2020) s výhradou legislativně technických oprav týkajících se přechodného ustanovení.


Přijato poměrem hlasů 10 (pro) - 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).

3. Pravidla pro organizaci studia na FSV UK (č.j. 134/2020)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Pravidel pro organizaci studia na FSV UK (č.j. 134/2020).


Přijato poměrem hlasů 7 (pro) - 0 (proti) – 1 (zdržel/a se).

4. Změna Pravidel pro organizaci studia na MFF UK (č.j. 143/2020)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Pravidel pro organizaci studia na MFF UK (č.j. 143/2020).


Přijato poměrem hlasů 8 (pro) - 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).

5. Konzultace změny Volebního řádu Akademického senátu 2. LF UK (č.j. 157/2020)

Legislativní komise poskytla konzultaci k návrhu změny Volebního řádu Akademického senátu 2. LF UK (č.j. 157/2020).

6. Různé

V tomto bodě nikdo nevystoupil.


zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


vidi: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UKZápis ke stažení zde.

Příloha - Stanovisko Legislativní komise AS UK k návrhům změn vnitřních předpisů UK ke stažení zde.Poslední změna: 30. červen 2020 10:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám