Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 7. září 2020

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Tomáš Nigrin, David Hurný, Anna Malečková, Zuzana Moťovská, Josef Staša


Hosté:

Milan Prášil, kancléř UK

Jan Wagner, vedoucí Právního odboru RUK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo AS UK upřesnilo termín zasedání pléna AS UK v lednu 2021. Zasedání se bude konat 22. ledna 2021.

  3. Předsednictvo AS UK se dohodlo na dalším postupu ohledně konání zasedání pléna AS UK dne 18. září 2020. Předsednictvo AS UK se rozhodlo konat zasedání pléna AS UK hybridně s tím, že k jednotlivým bodům proběhne pouze věcná rozprava a případné hlasování proběhne následně per rollam. Předsednictvo AS UK se obrátí na členy AS UK s dotazem, zda preferují připojit se dálkově, či dostavit se prezenčně.

  4. Předsednictvo AS UK projednalo podnět Mgr. Pačese k vyjádření podpory akademické obci v Bělorusku a ztotožnilo se s ním. Zároveň vyjádřilo záměr iniciovat hlasování pléna AS UK o následujícím usnesení: "Akademický senát UK vyjadřuje podporu studentům a akademikům z Běloruska, kteří vedou boj za svobodu a demokracii, a odsuzuje násilí použité státní mocí proti nim i bezbranné veřejnosti. Akademický senát UK žádá vedení UK, aby nalezlo možnosti podpory pronásledovaným studentům a akademikům z Běloruska."

  5. Předsednictvo AS UK se seznámilo s usnesením Petiční komise AS UK z července 2020 a v souladu s ním nebude tudíž od nynějška ve věci ThMgr. MUDr. Šárky Kučerové Cihelkové činit žádné další kroky.

  6. Předsednictvo AS UK v souvislosti se skončením pracovního poměru doc. RNDr. ThLic. Karla Sládka, Ph.D. (KTF) ke dni 31.8.2020, a tím souvisejícím skončením jeho mandátu coby akademického senátora, vyzve KTF, aby povolalo do AS UK náhradníka.

  7. Předsednictvo AS UK stanovilo každoroční kontrolu mandátů studentských senátorů k 1. říjnu 2020.

  8. Předsednictvo AS UK obešle delegáty AS UK s žádostí, aby podali zprávu o činnosti do 12. října 2020.

  9. Další zasedání Předsednictva AS UK se bude konat dne 18. září od 9:00 hodin na sekretariátu AS UK.Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 1. říjen 2020 19:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám