Zápis ze zasedání Petiční komise AS UK z dubna 2020

Níže zmíněný podnět byl, z důvodu pandemie viru COVID-19, projednán prostřednictvím emailové korespondence, do které přispěli následující členové Petiční komise:

Tomáš Jan (FaF), Mgr. Jan Pačes (PřF), Prof. MUDr. Valér Džupa, CSc. (3LF), Bc. Martin Čihák (FF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. David Půlpán (FTVS), Doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. (LFP), Ondřej Horký (ETF), MUDr. Anna Olšerová (2. LF), Mgr. David Pavlorek (FF), Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS), MUDr. Josef Štorm (2LF), Bc. Patrícia Schmidtová (MFF)


Dne 12.3.2020 byl Sekretariátem AS UK předán Petiční komisi AS UK e-mailový podnět s předmětem: „Prosba o zhodnocení mé situace a toho jestli byl krutý rozsudek na místě...“ od pana T. K., studenta Fakulty humanitních studií, jehož předmětem byl nesouhlas s vyměřením poplatku za delší studium. Tomáš Jan, předseda Petiční komise AS UK, požádal petenta o doplnění poskytnutých materiálů o zamítavé rozhodnutí J. M. pana rektora ve věci odvolání se vůči vyměřenému poplatku za delší studium a následně všechny materiály poslal členům komise a požádal o jejich vyjádření.


Petent svůj nesouhlas s vyměřeným poplatkem zakládal na nepřiměřeně dlouhé době, jakou Studijní oddělení FHS vyřizovalo jeho žádost o přerušení studia. Tato doba však nepřesáhla maximální dobu 30 dní. Tomáš Jan, předseda Petiční komise AS UK ověřil, jak rychle vyřizovalo Studijní oddělení FHS žádosti jiných studentů v daném období a neshledal, že by bylo cíleně postupováno tak, aby studentům vznikaly poplatky spojené s delší dobou studia.


Členové komise následně na základě zjištěných informací neshledali, že by došlo k porušení práv studenta či k nedodržení vnitřních předpisů ze strany Univerzity Karlovy, a rozhodli se si podnět pana T. K. neosvojit.


Poslední změna: 11. srpen 2020 18:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám