Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 5. srpna 2020

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Tomáš Nigrin, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková


Omluvení členové předsednictva:

Zuzana Moťovská


Hosté:

Tomáš Zima, rektor UK

Tereza Svobodová, kancelář rektora

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice AS UK

Eliška Klimentová


 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

 2. Předsednictvo AS UK projednalo žádost LFP o příspěvek z fondu Mikuláš na projekt UniMec, II etapa. Předsednictvo AS UK se rozhodlo svolat Ekonomickou komisi AS UK, která projedná záměr poskytnout půjčku na výše zmíněný projekt.

 3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informace o změně financování elektronických informačních zdrojů, o němž informoval J. M. pan rektor.

 4. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci o plánovaných změnách v Statutu UK a ve Stipendijním řádu UK. Tyto předpisy budou projednány na zasedání pléna AS UK v zimním semestru AR 2020/2021.

 5. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí e-mailovou zprávu od ThMgr. MUDr. Šárky Kučerové Cihelkové a bude o jejím obsahu informovat Petiční komisi AS UK.

 6. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci o skončení pracovního poměru doc. RNDr. ThLic. Karla Sládka, Ph.D., s čímž souvisí skončením jeho mandátu coby akademického senátora.

 7. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci Mgr. Tomáše Konečného (FF) na členství v Legislativní komisi AS UK a v Komisi pro IT AS UK.

 8. Předsednictvo AS UK určilo termíny zasedání komisí na zimní semestr AR 2020/2021:

  • Sociální komise AS UK

   • 14.9.2020 od 16:00

   • 19.10.2020 od 16:00

   • 18.11.2020 od 16:00

   • 14.12.2020 od 16:00

   • 18.1.2021 od 16:00

  • Studijní komise AS UK

   • 14.9.2020 od 18:00

   • 19.10.2020 od 18:00

   • 18.11.2020 od 18:00

   • 14.12.2020 od 18:00

   • 18.1.2021 od 18:00

  • Ekonomická komise AS UK

   • 14.9.2020 od 16:00

   • 20.10.2020 od 16:00

   • 18.11.2020 od 16:00

   • 15.12.2020 od 16:00

   • 19.1.2021 od 16:00

  • Legislativní komise AS UK

   • 15.9.2020 od 18:00

   • 20.10.2020 od 18:00

   • 18.11.2020 od 18:00

   • 15.12.2020 od 18:00

   • 19.1.2021 od 18:00

 9. Předsednictvo AS UK poděkovalo MUDr. Anně Malečkové a Mgr. Davidu Hurnému za přípravu a organizaci výjezdního zasedání Studentské komory AS UK.

 10. Další zasedání Předsednictva AS UK se bude konat dne 7. září od 16:00 hodin na sekretariátu AS UK.Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 10. září 2020 12:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám