Zápis ze zasedání Ediční komise AS UK ze dne 17. září 2020


Přítomni

Bc. et Bc. Filip Hruša (FTVS), Mgr. Marek Vinklát, Ph.D. (HTF), Doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF), Mgr. Jan Bičovský, Ph.D. (FF), Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Mgr. et Mgr. David Hurný (PřF), Mgr. Jan Pačes (PřF), PhDr. Milan Pech, Ph.D. (KTF), Bc. Miroslav Čermák (FSV), MUDr. Josef Fontana (3. LF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Michael Glogr (PF)

Hosté

prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr. (prorektor pro vnější vztahy), JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D. (kvestor UK), PhDr. Radka Římanová, Ph.D. (ředitelka ÚKUK), Ing. Tomáš Kodydek (Oddělení Unimedia), Mgr. Barbora Holienčinová (Oddělení Unimedia), Mgr. Ludmila Součková (vedoucí UK Pointu), PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D., Ph.D. (OVV), Mgr. Vratislav Kozák (Odbor zahraničních vztahů), PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D. (ÚKUK), MgA. Martin Ayrer (OVV), MUDr. Anna Malečková (LFHK), Eliška Voříšková (FaF), Tomáš Jan (FaF), Mgr. Tomáš Bederka (OVVZ), Mgr. Václav Hájek (OVV)

Program

  1. Schválení programu

  2. Propagační akce na UK v době pandemie COVID-19

  3. Finanční opatření (tisk časopisu FORUM, kalendáře UK)

  4. Strategie UK v rámci komunikace prostřednictvím sociálních sítí

  5. Platforma pro integrované knihovní služby UK

  6. Charles Abroad

  7. Různé

1. Schválení programu

Mgr. David Hurný přivítal všechny přítomné a připojení a omluvil Bc. Filipa Hrušu, předsedu Ediční komise AS UK, který je v karanténě a připojí se k jednání online. Z toho důvodu byl Mgr. Hurný požádán o řízení dnešního zasedání.

2. Propagační akce na UK v době pandemie COVID-19

a) Časopis Forum

Mgr. Hurný předal slovo panu prorektorovi Bártovi, který bude hovořit o časopisu Fórum.


Prof. Bárta – Je rád, že se sešli v tak hojném počtu a je rád, že se akademická obec zajímá o to, co se děje v edici obecně. Rád by informoval o vývoji situace za posledních několik měsíců. Redakce časopisu Fórum má nyní 8 členů, kteří pokrývají agendu všech 17 fakult. Mají tři píšící redaktory, včetně jednoho anglicky hovořícího. Snaží se tak, aby redakce pokrývala veškeré dění na fakultách, a proto je spuštěn otevřený komunikační kanál, kam může každý člen akademické obce psát. Dosti zásadně se změnila podoba tištěného Fóra a poslední ocenění Zlatý středník naznačuje, že jsou na dobré cestě. Prioritou redakce je pokrývání témat výuky, vědy a výzkumu vyváženě. Dokázali také zásadně změnit distribuci a Fórum se tak dostává i mezi významné veřejné činitele. Jistě mnoho osob zachytilo, že nedávno vyšly nově pojaté Prvákoviny, které jsou oproti loňským vydáním více praktické a je to takové „malé Fórum“. Od 1.10.2020 se bude spouštět i nový moderní web Fóra, který se bude lépe zobrazovat i na mobilních zařízeních. Bude tam větší podíl videí a podcastů, které jsou již nyní velmi úspěšné. Od 1. října bude spuštěna i fotobanka UK, jejíž existence byla poptávaná dlouhodobě. Bude dostupná všem zaměstnancům UK. Velká pozornost je věnována také rozvoji sociálních sítí – UK je nyní na Facebooku, Instagramu, Twitteru a LinkedInu. Myslí si, že tým Unimedia vyznává jednotnou filozofii a to, že jsme všichni součástí UK bez ohledu na to, z jaké jsme fakulty. Pro něj osobně je Fórum „zrcadlem“, které by mělo zrcadlit naši akademickou obec a vše dobré, co v ní děláme.


Dr. Rychlík – Zdraví všechny z Ediční komise AS UK. Děkuje panu prorektorovi za předání informací. Dnes bohužel edituje vydání Fóra, které půjde zítra do tisku, ale pro případné dotazy jsou na chatu připojení jeho kolegové. Dovolí si doplnit, že se chystají přidat i anglickojazyčné sociální sítě.


Mgr. Hurný poděkoval za představení, a jelikož k tématice časopisu nebyly další otázky, tak předal slovo Bc. Čermákovi, který představí akce, které jsou na UK v dohledné době plánované.


b) Akce na UK v ZS 2020/2021

Bc. Čermák – Děkuje za slovo. Jak již bylo řečeno, bude hovořit o akcích UK, jež jsou plánované v průběhu podzimu 2020. Již tradiční akce “Festival vědy” se UK letos účastnit nebude, jelikož se celý festival přesune do online podoby, a z toho důvodu není účast UK příliš výhodná ani pro fakulty, které si letošní neúčast odsouhlasily samy. Další akcí jsou Univerzitní osmy, což je sportovní akce, jež se bude konat zítra. I tam COVID-19 lehce zasáhl a z původních 4 osádek se náš nejlepší dívčí tým, jež pravidelně každý rok vyhrával, bohužel nebude účasten. Juniorskou UK jistě přítomní znají, letos UK chtěla akci inovovat a původní 2 zaměření rozdělili na 4. Účelem je, aby více účastníků dochodilo všechny přednášky daného zaměření. Z celkových 200 účastníkům zvedli kapacitu až na počet 600 účastníků – letos již je přihlášeno přes 140 osob. Všechny přednášky budou nahrávány, aby akce proběhla i pokud budou restrikce zvýšeny. Zahájení bude prezenční, ale plánují následně hybridní formu. Princip exkluzivity bude zachován, a tak budou přednášky dostupné jen těm, kteří se zaregistrují. Se slavnostním zakončením počítají v prosinci ve Velké aule prezenčně. Jsou samozřejmě připraveni na to, že přejdou na čistě dálkovou formu.


Na podzim je naplánována i Noc vědců, jež je posunuta na konec listopadu. Chtějí pod jednou střechou představit všechny fakulty UK, akce se bude konat v Kampusu Albertov a letošní téma je „Člověk a robot“. Snaží se akci přizpůsobit i společenskovědnímu zaměření a všem fakultám se povedlo najít vhodná témata. Nekonkurují akci „Noc vědců v Praze a okolí“, naopak s ní spolupracují. Zúčastní se všech 17 fakult, včetně LFP a fakult v HK, kde dokonce bude samostatná část programu. V tuto chvíli je připraveno cca 80 bodů programu a i další doplňkový program (workshopy, prohlídky atd).


Noc vědců jako taková se musí uskutečnit, jelikož část financování jde z dotací, a momentálně pracují s prezenční formou, protože nahraná videa nedokážou nahradit kontakt s jednotlivými exponáty. Samozřejmě budou respektovat nařízení od hygienické stanice (roušky, hygiena rukou, počet lidí na jednom místě). Veškeré přednášky budou streamovány a nahrávány. Přinejhorším mohou uskutečnit akci „za zavřenými dveřmi“, ale to závisí na diskusi a vývoji epidemiologické situace. Schůzka s fakultami bude 30.9. a 15.10.2020 padne finální rozhodnutí, jakou formou tedy akce proběhne.


Mgr. Hurný – Zaujala jej Juniorská univerzita: jakým způsobem se tam vybírají prezentující a témata přednášek?


Bc. Čermák – Je to transparentní, jelikož mají kontaktní osoby na fakultách, jež dostávají od paní prorektorky Králíčkové informaci o tom, že shánějí přednášejícího na tuto akci. Tato kontaktní osoba to prodiskutuje na fakultě a kolegium děkana obvykle vybere přednášejícího a jeho téma, popř. navrhnou organizátorům několik přednášejících a témat, z nichž se pak vybere vhodně zapadající téma. Vždy je ale na rozhodnutí fakulty, koho doporučí.


Mgr. Součková – Po každé přednášce se navíc dělají evaluace a pokud by nějaký přednášející této věkové skupině neseděl, tak se to pro další roky zohledňuje.


Bc. Čermák – Letos na fakulty psali s prosbou, zda by mohli přijít přednášející, kteří byli v minulosti vysoce hodnocení, a ve většině případů v tomto fakulty vyhověly. Registrované účastníky doporučují pedagogičtí pracovníci na SŠ, pozvánka visí na webu UK, rozdávají se letáčky, tzn. se může přihlásit kdokoliv.

c) Gaudeamus

Mgr. Hurný předal slovo Mgr. Ludmile Součkové, která bude mluvit o Gaudeamu.


Mgr. Součková – Děkuje za slovo. Letošní situace by se dala nazvat „turbulentní“. V květnu se jednalo o tom, že podle vývoje situace budou dvě varianty: účastnit se klasického Gaudeamu nebo uspořádat vlastní tour po městech na Moravě a Vysočině. Účastnit se Gaudeamu by bylo pro UK velmi nevýhodné, jelikož pořadatel nabízí max. 14 stolečků pro všechny vystavovatele, tzn. UK by měla k dispozici jen jeden stoleček, což se nezdá jako adekvátní prezentace naší univerzity. Proto letos zrušili účast na Gaudeamu a připravovali se uspořádat „Na Karlovku Tour“. Optimismus však začátkem září opadal, protože když obtelefonovali SŠ a gymnázia a ptali se, zda by na tuto akci přivedli své studenty, tak bylo většinou ředitelů sděleno, že bohužel hromadné akce podporovat nebudou. Budou tedy prezentovat informace o studiu na UK v online podobě. V informační den by se měla spustit info stránka s audiovizuálním obsahem, streamem i chatem. Stránka by běžela v doméně .cuni v sekci “uchazeč” a měla by 17 dlaždic (každá fakulta by měla jednu) a pod ní by bylo video, jež by během 3 minut představilo danou fakultu. Budou tam podcasty a chatovací místnosti, kde se budou moci uchazeči ptát studentů tak, jak jsme zvyklí z prezenčních Gaudeamů. Součástí by měl být i stream, který byl již vyzkoušen v rámci Orientačního dne. Součástí by měly být rozhovory a zároveň bude k dispozici i podpůrný chat od UK pointu s kolegyněmi, které na Gaudeamus a podobné akce jezdí. To by byl tedy jeden den, následující týden bude v provozu chat a uchazeči budou moci reagovat na videa. Na konci ledna by se tento „chatovací týden opakoval“.


Mgr. Hurný – Budou v chatu zapojeni i nějací starší studenti?


Mgr. Součková – Ano, u chatu budou sedět studenti dané fakulty. Jsou si vědomi toho, že online prostředí je na kontakt daleko náročnější, takže z každé fakulty budou na chatu až 4 studenti.


Mgr. Hurný – Když se tvoří nějaká „náhradní“ akce – podle čeho se vybírají města, kam se jezdí? Jezdíme tam, kde máme málo uchazečů, nebo tam, kde máme zájemců hodně? Rád by ještě věděl, zda má Gaudeamus v dnešní době smysl, zda má dostatečný dosah, zda není lepší vysílat studenty prezentovat na jejich vlastní SŠ.


Dr. Bičovský – Má za to, že návštěva studentů nemá moc velký dopad, ale funguje to. Souhlasí s tím, aby byla tato forma propagace více podporována. Navíc na stánku FF na Gaudeamu je obvykle zájem o jediný obor a to o psychologii, jiné neznají.


Mgr. Součková – Souhlasí s tím, že forma Gaudeamu je již do jisté míry vyčpělá, a je třeba se posunout dál. Co se týče sdílení absolventi-uchazeči, tak to má daleko větší smysl, ale probíhá to na úrovni fakult. Ano, mohlo by se to dělat centrálně z RUK, ale bylo by to velmi obecné. Je jednoznačně pro podporu těchto akci, ale má za to, že je to doména spíše fakult. Města byla vybírána zejména podle toho, kde jsou univerzitní města, a dále pak podle regionálního rozložení a dostupnosti. Pokud by jeli na Moravu, tak původně chtěli jet do Brna, poté do Olomouci a následně si fakulty žádaly návštěvu Ostravy. Koukalo se i na statistiku, odkud máme zájemce – co se týče Moravy, tak jsou čísla velmi nízká, ale organizovat ve velkém propagační akce na Moravě by možná nezlomilo pohodlí a komfort v tom, že poblíž bydliště uchazečů se nacházejí jiné univerzity. S nově vzniklým marketingovým oddělením je spolupráce na další rok, a rádi by využili jimi zpracovaná data, na jejichž základě by vybrali místa, kam by se jelo.


Dr. Bičovský – Nás jako univerzitu limituje ani ne to, že jsme UK a jsme náročnější, ale diskvalifikuje nás Praha. Studovat zde je dražší a často se mluví o její nebezpečnosti. Nebylo by vhodné spolupracovat i s magistrátem hl. m. Prahy, abychom tyto nálepky odstranili?


Mgr. Součková – Děkuje za poznámku, protože s nálepkou „nebezpečnosti“ ještě nepracovali.


Dr. Bičovský – Co mnoho studentů neví jsou příležitosti, jež Praha nabízí – jak rychle se dá získat brigáda apod.


Prof. Bárta – Bohužel je těžké přesvědčit vedení Prahy o tom, že věda, výzkum a výuka jsou jedním z velkých témat. Na UK je však mnoho exkluzivních oborů, navíc zde studenti získají širokou síť kontaktů. Naštěstí ale víme o našich slabinách a chceme na nich pracovat.


Dr. Bičovský – Myslí si, že město po krizi nechce mít jen turistickou nálepku, tedy nyní máme možnost otočit list a zdůrazňovat, že jsme také univerzitní město.


Bc. Čermák – Nesouhlasí s tím, že je Gaudeamus vyčpělý a nesouhlasí s tím, že se nikam nepojede. Měli bychom však více zdůrazňovat, že jsme lepší než ostatní univerzity, a neměli bychom se za to stydět. Ano, Praha je drahá, ale je to cena za kvalitu.


Mgr. Součková – Není to tak, že se bojíme konkurence, ale máme velmi omezený rozpočet, z něhož bychom udělali jen 5 výjezdů, víc nezvládneme. Pokud však vybereme jen těch pět měst, tak na Moravě budeme prezentovat jen v jednom městě. Kam pojedeme příští rok však závisí zejména na marketingovém oddělení, a pokud bude Morava vnímaná jako oblast, kam se vyplatí jet, tak se tomu nebrání.


Mgr. Ayer – To, že si online prezentaci UK vyzkoušíme už letos, je skvělá věc. V tom online prostoru se totiž komunikace bude do budoucna pohybovat čím dál častěji a je to fajn. Otázkou však je, jak se uchazeči rozhodují, a potřebujeme vědět, jak velkou roli ve výběru VŠ hraje cena, rozpočet rodiny, regionálnost, nebezpečnost apod. Rádi bychom pracovali na získávání těchto dat. Poté se bude komunikace s uchazeči dělat o něco jednodušeji a finance na to vynakládané se budou více vyplácet.


Mgr. Bederka – Chtěl se zeptat, proč jsou takové silné názory na to, že k nám chodí tak málo osob z Moravy?


Mgr. Součková – Máme k dispozici data uchazečů dle přihlášek, rozdělených dle bydliště, a z Moravy a Slezska máme daleko nižší čísla než z Čech. Bohužel to byla jediná data, jež byla k dispozici, a v zájmu rychlosti tam hrála roli spíše intuice, a ne čas na vyptávání. Budou ale rádi, pokud se budou mít do budoucna o co opřít a budou organizovat akce na základě jasných dat.


Dr. Bičovský –Jje třeba se podívat i na to, jak spolu korelují další data – změna nabídky oborů apod. Toto by se určitě v rámci analýz dat mělo zpracovat. Pokles není v posledních 2-3 roky, ale tak za 15 let.


Prof. Černý – Získat skvělého studenta je mravenčí práce a není to zásluha Gaudeamu a nějakého výjezdu, ale je to dlouhodobý rituál, kdy si sami studenti váží všechny možnosti, a velmi důležité jsou i dny otevřených dveří, které jsou nám velmi velkou konkurencí, jelikož si je studenti obejdou. Dalším popudem jsou učitelé na SŠ, kteří se také podílejí na rozhodování studentů. Na MU je Bioskop, kde se každý rok vystřídají stovky tříd, v rámci čehož si MU iniciuje tyto učitele a studenty. Proto bychom si měli hlavně budovat naše dobré jméno na mnoha různých úrovních, a nespoléhat se na nový koncept výjezdu.


Dr. Bičovský – Centrální PR činnost v médiích je také něco, co mají konkurenční VŠ velmi promyšlené.


Voříšková – Dovolila by si reagovat na prof. Černého – doc Hronek rozběhl u nich na FaF užší spolupráci se SŠ již loni a zatím se neví, jaký to bude mít na počty zájemců dopad, ale je s tím spojena součinnost dalších vyučujících na fakultě. Fakulta musí něco nabídnout školám, aby tam byl zájem – jednou za měsíc vysílat někoho se zajímavou přednáškou, provázet fakultou apod. Je třeba si ale uvědomit, že jedna pětina UK je mimo Prahu, a není dobré na tyto fakulty zapomínat!


Prof. Bárta – Na Gaudeamech bývalo mnoho lidí, ale než něco opustíme, tak musíme vypilovat náhradní alternativy, které budou alespoň stejně dobré. rozhovorů se studenty SŠ vyplívá, že často ani nerozhoduje to, zda má špičkové obory, ale i to, zda má UK společensky odpovědný postoj, jak se fakulty staví k proměně životního prostředí. Když se budeme snažit více akceptovat společenskou odpovědnost, tak to může být jeden z těch elementů, abychom byli jiní a lepší, než ostatní.


Prof. Černý – Má dojem, že s mnoha pražskými univerzitami si nekonkurujeme a mohli bychom spolu s nimi pracovat na zlepšení image Prahy.


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK bere na vědomí propagační akce na UK v době pandemie COVID-19.

Hlasování 4-0-0

Schváleno

3. Finanční opatření (tisk časopisu FORUM, kalendáře UK)

Mgr. Hurný – Tento bod byl navržen, protože se hojně diskutuje rozpočet VŠ . Plánuje se příprava kalendáře na příští rok? Budou nějaké dopady a omezování?


Prof. Bárta – Konkrétní čísla nyní nemá, ale dají se snadno připravit. Letošní činnost je ve znamení úspor, proto došlo k restrukturalizaci redakce. Fórum a jeho distribuce byly velký problém a nyní je zasíláno efektivněji a daleko levněji. Stejně tak Prvákoviny 2020/21 jsou v tomto stylu předělány. Snažíme se využívat vlastní zdroje a kalendář se připravuje, protože jej považují za výkladní skříň UK. Rád by, aby služby byly minimálně na stejné úrovni, ne-li lepší.


Vohradská – Komu všemu se kalendář zasílá? Každoročně je totiž u popelnic u kolejí k nalezení mnoho výtisků.


Mgr. Hájek – Rozesílají jej ve spolupráci s nakladatelem Karolinum a záleží dost i na tom, jaký to byl rok a jaký to byl kalendář. Někdo po nich kalendář žádá, ostatní jej vrací. Letos byla v rámci úspor zrušena i akce „taška pro prváky“. Nyní se povedlo vysoutěžit tiskárnu, která sama zajišťuje část distribuce.


Prof. Bárta – Mimo jiné změna expedice časopisu trvala zhruba dva měsíce, ale myslí si, že členové Ediční komise budou příjemně překvapení, až uvidí rozdíl v nákladech.


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK bere na vědomí.

Schváleno tichým souhlasem

4. Strategie UK v rámci komunikace prostřednictvím sociálních sítí

Mgr. Hurný – Podklady k tomuto bodu byly rozeslány, představení asi není potřeba, pokud si nikdo nevyžádá představení, takže rovnou otevře rozpravu.


Mgr. Bederka – Chtěl by se zeptat na pár věcí. Rozeslaná prezentace je v některých ohledech velmi problematická: počítat úspěch dle počtu followerů je dosti nešťastné měření, která se již nepoužívá několik let. Na LinkedInu jsou vysoká čísla také proto, že tam „follow“ skočí komukoliv, kdo si do životopisu zadá UK. Dalším problémem je “engagement rate”, tedy metrika lidí, kteří reagují na příspěvky. U UK je to na 4,5%, což pro porovnání: PřF má 9,4%, MFF je na 16%, čili jedná se o poměrně malé číslo. S Instagramem je to také tak, jsme zhruba někde ve středu co se týče světových univerzit. Reálně dává smysl zejména CTR (poměr klikanosti). Je však trošku nešťastné, že se ze sítí UK stává „nástěnka“ jednotlivých fakult. Např. u nich se vedení odstřihlo od sociálních sítí a je tam vidět, že administrátoři sociálních sítí tomu, co dělají, rozumí, ale nevybírají obsah na ně. Nikde ale nevidí, jaký je organický dosah a jaký je placený dosah.


Mgr. Holienčinová – Placeného je velmi málo. Jsou to cca 2 příspěvky za měsíc a velmi se rozmýšlí, které příspěvky budou propagovány.


Ing. Kodydek – Jak má UK 17 fakult, tak je na sociálních sítích hodně historických uživatelů, a je těžké dávat tam nějaký zajímavý obsah pro všechny. Pokud ale není na sociální sítě žádný budget, tak se pracuje velmi špatně.


Mgr. Bederka – Je možné, abychom toto „nástěnkování“ opustili a dělali kvalitní sociální sítě? Abychom nechali tyto dva lidi rozhodovat o tom, co tam dát a co ne, protože to jinak nemá smysl.


Prof. Bárta – Rád poslouchal diskuzi, jelikož je ohledně sociálních sítí naprostý laik. Snaží se o zlepšení, o změnu, o více “sexy obsah” a myslí si, že tam ty změny jsou vidět. Bohužel najít kompromis mezi tím, co máme, a tím, co bychom rádi, je velmi těžké. Univerzita však není o online výuce, o sociálních sítích, ale o osobním přístupu, o komunitě, je to zejména o lidech.


Mgr. Bederka – Změna tam je, ale bohužel je to změna jen číselná, to není reálná změna. Chápe, že je to hezké, ale k čemu ten obsah je, když to nikdo neuvidí?


Dr. Rychlík – Děkuje za přiblížení, nicméně by rád dovysvětlil, že jsou v prezentaci spojeny spolu nesouvisející statistiky (dosah fakult/zahraničních univerzit). Veškeré sociální sítě UK pokrývají dva lidé, celkem na 1,5 úvazku. Snaží se vycházet požadavkům fakult vstříc, ale hodně požadavků odmítají. Nechtějí být nástěnkou, ale mají dosti omezený rozpočet. Mají celkem 3 000 Kč dohromady na všechny sociální sítě a rád by dal do pléna, zda by nebylo vhodné rozpočet na sítě zvýšit.


Dr. Bičovský – Pokud máme apelovat na vyšší částku, tak by bylo vhodné vědět, jak velkou částku bychom potřebovali na sítě.


Mgr. Bederka – Pokud na to nejsou finance, tak proč jsme na tolika sítích? Musíme dělat obsah na LinkedIn? Je potřeba zjistit, zda je relevantní být na tolika sítích.


Ing. Kodydek – Veškeré sítě jsou pro UK klíčové, protože každá z cílových skupin je na jiné platformě. Cílem není utratit 50 000 Kč měsíčně, ale pokud chceme dostat nějaký důležitý obsah mezi lidi, tak jej musíme propagovat.


Mgr. Holienčinová – Chápe poznámku Mgr. Bederky, že na PedF si mohou dovolit vypustit Twitter, ale UK jako celek si to nemůže dovolit, jelikož jsou tam novináři a vědecká sféra, kterou na jiné síti nezastihneme. Nelze to porovnávat např. s Instagramem.


Dr. Bičovský – Máme nějakou představu o tom, kolik do takových věcí investovala např. MU? Nemůžeme ostatním VŠ konkurovat, pokud nemáme dostatečné informace o tom, co dělají oni. Všichni chápeme, že nyní je velký finanční problém, ale toto je klíčová oblast.


Mgr. Hurný – Mgr. Holienčinová a Ing. Kodydek by nám mohli připravit plán, jak velkou částku bychom měli vyčlenit na sociální sítě.


Prof. Černý – Rád by zmínil, že mezi našimi studenty a akademickými pracovníky jsou někteří, které můžeme nazvat influencery. Mohly by ve spolupráci s nimi vzniknout nějaké akce. Či bychom po domluvě s nimi mohli sdílet něco, co stránky „provětrá“ tak, jak bychom to my sami neudělali. Měli bychom využít to, co máme k dispozici.


Mgr. Holienčinová – Už s nimi komunikovali a s některými již proběhla spolupráce (např. Ladislav Zibura). Někteří o to zájem nemají, ale spolupráce s influencery je samozřejmě také cesta. Nezištná pomoc od nich však moc nehrozí, překvapivě málokteří studenti dnes chtějí dělat něco zadarmo.


Ing. Kodydek – Líbila se mu kampaň MFF, která obsahovala třeba Janka Rubeše. Je to však něco, na čemž nespolupracovali jen dva lidé. Je to ale otázka peněz a priorit.


Dr. Bičovský – Evidentně je to na nějakou delší debatu, ale možná by to bylo vhodné toto probrat na nějaké samostatné diskuzi. Bylo by vhodné pozvat členy Ediční komise na další jednání, protože debata na téma sociální sítě je na dlouho.


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK doporučuje vypracovat odhad finančního zabezpečení správy sociálních sítí, aby byla UK konkurenceschopná.

Hlasování 6-0-0

Schváleno

5. Platforma pro integrované knihovní služby UK

PhDr. Římanová poděkovala všem, kteří jsou přítomni. Do chatu poslala odkaz na portál knihovny v Lublani, což je něco, kam se chtějí dostat. Přistoupili k vyhlášení veřejné zakázky po konzultaci s Ediční komisí. Hledat cokoliv v rámci mnoha portálů je náročné, a pokud se studenti nemohou zorientovat ani na doktorském studiu, tak je to problém systému, nikoliv studentů. Provedli indikativní průzkum, kdy kolegové navštívili zahraniční univerzity aby zjistili, co je potřeba. Vygenerovali požadavky na novou platformu a při stanovení ceny vycházeli z ceny, kterou platí za současně používané systémy. Soutěží se v korunách a cena se tedy neměnila. Jediným uchazečem byla ExLibris, která doložila i referenční instalace – např. v polské národní knihovně. V září 2020 byl vytvořen návrh smlouvy, jež je česko-anglická a je zpracovaná dle českého právního systému. Smlouva bude uzavírána na dobu 15 let.


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK bere na vědomí prezentované informace o nové platformě pro integrované knihovní služby UK.

Schváleno tichým souhlasem

6. Charles Abroad

Mgr. Kozák se ujal prezentace tohoto nového projektu, který je starý cca jeden rok. Základní idea byla zvýšit mobilitu českých studentů do zahraničí. Prvotní plán byl vytvořit online katalog VŠ, kam mohou jet, jaké mají možnosti apod. Projekt má tři části – Katalog Univerzit, Bloger zóna a Info portál (ten obsahuje informace, kontakty na fakultní koordinátory apod.). V Katalogu jsou informace nejen o dané univerzitě, ale i o kolejích, kampusu a dalších věcech, jež studentům pomohou. Vše vyplňují naši studenti, kteří tam byli. Celé to začíná filtrem, který bude ukazovat pouze relevantní univerzity pro danou fakultu. Začínali původně s nejvíce navštěvovanými univerzitami a nyní doplňují další. Součástí jsou i podcasty se studenty, kteří zahraniční výjezd absolvovali. Nyní jich je natočeno cca 25 a jsou i na mnoha známých platformách (Apple Podcast, Spotify). V Blogerské zóně se participují studenti bez nároku na odměnu. Celkem mají 55 studentů, kteří mají status ambasadora a kteří jsou aktivní, a pak je dalších 150, kteří přispěli jednorázově. Registrace do portálu i na podcasty jsou nyní automatizované, ale příspěvky procházejí přes schválení. Info portál zpracovali spolu s euro kanceláří a RUK, navíc komunikovali s fakultami, které jim sdělily nejčastější otázky, které studenty zajímají. V příspěvcích na sociálních sítích pak označují jen ty fakulty, které mohou na danou univerzitu vyjet, a některé z nich i příspěvky přesdílejí. Na sociálních sítích mají obrovský dosah a nově se projekt dostal i do Prvákovin, což je stěžejní. Ostrý provoz je cca půl roku a doufají, že budou v budoucnu v tomto projektu pokračovat.


Mgr. Hurný – Děkuje za to, protože web vypadá velmi moderně, má to dobrý ohlas a líbí se mu na tom, že to jde skutečně přes studenty, a ne přes osobu na RUK.


Dr. Bičovský – Toto by se mělo nabídnout i na Gaudeamu. Jen se ještě zeptá - kde se natáčely podcasty?


Mgr. Kozák – V klidnějších kavárnách nebo U Rotlevů.


Dr. Bičovský – Uvažovalo se totiž o tom, že by se v Kampusu Hybernská vytvořilo podcastové studio, určené primárně pro studenty, ale na tyto projekty by bylo samozřejmě také využitelné.


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK bere na vědomí informace o Charles Abroad.

Schváleno tichým souhlasem

7. Různé

Do tohoto bodu se nikdo s podnětem nepřipojil, a tak se Mgr. Hurný se všemi rozloučil a poděkoval jim za jejich přítomnost. Bc. Hruša, předseda Ediční komise AS UK, poděkoval Mgr. Hurnému za zastoupení v předsednictví dnešního zasedání a také všem popřál krásný večer.


Zapsala: Amáta Vohradská, Tajemnice AS UK


Vidi: Bc. et Bc. Filip Hruša, předseda Ediční komise AS UK


Poslední změna: 21. září 2020 21:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám