Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 18. září 2020

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Tomáš Nigrin, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková


Omluvení členové předsednictva:

Zuzana Moťovská


Hosté:

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


  1. Předsednictvo AS UK projednalo plánovaný program zasedání pléna AS UK.

  2. Předsednictvo AS UK diskutovalo o připravenosti UK na případnou distanční výuku.

  3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí žádost z RVŠ o zaslání nominací.

  4. Předsednictvo AS UK se rozhodlo nominovat do akademické rady 4EU+ (Academic Council) Prof. MUDr. Zuzanu Červinkovou, CSc., doc. RNDr. Jiřího Dolejšího, CSc. a Vojtěcha Novotného. Jako náhradníky Předsednictvo AS UK určilo doc. PhDr. Kateřinu Královou, Ph.D. a Mgr. Karol Šedivcovou.

  5. Další zasedání Předsednictva AS UK se bude konat dne 12. října 2020 od 16:00 hodin na sekretariátu AS UK.


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UKZápis ke stažení zde.


Poslední změna: 1. říjen 2020 19:12 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám