Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 12. října 2020

konáno elektronicky


Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Tomáš Nigrin, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Zuzana Moťovská


Hosté:

Milan Prášil, kancléř UK

Tomáš Horáček, kvestor UK

Jan Royt, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou a dohodlo se na dalším postupu.

  2. Předsednictvo AS UK bylo informováno o žalobě proti nezákonnému zásahu ve věci elektronických voleb do AS UK.

  3. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 23. října 2020 a projednalo program tohoto zasedání.

  4. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

  5. Předsednictvo AS UK se dohodlo na dalším postupu ohledně konání zasedání AS UK dne 23. října 2020. Předsednictvo AS UK se rozhodlo konat zasedání pléna AS UK hybridně s tím, že body, které je potřeba odhlasovat prostřednictvím tajného hlasování, budou odhlasovány formou per rollam. Předsednictvo AS UK se obrátí na členy AS UK s dotazem, zda preferují připojit se dálkově, či dostavit se prezenčně.

  6. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí ukončení studia a s tím souvisejícími zánik mandátu akademických senátorů MUDr. Josefa Holuba z 1.LF a Petry Procházkové z ETF.

  7. Předsednictvo AS UK projednalo Zprávy o činnosti delegátů AS UK za akademický rok 2019/2020.

  8. Další zasedání Předsednictva AS UK se bude konat dne 23. října 2020 od 9:00 hodin elektronicky.


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UKPoslední změna: 13. říjen 2020 16:36 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám