Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 23. října 2020

konáno elektronicky


Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Tomáš Nigrin, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Zuzana Moťovská


Hosté:

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou a dohodlo se na dalším postupu.

  2. Předsednictvo AS UK projednalo složení pracovní komise pro problematiku KaM. Do této komise Předsednictvo AS UK nominovalo PhDr. David Emler, Ph.D., Bc. Andreje Farkaše, Mgr. Michaela Glogra, doc. Tomáše Nigrina, Mgr. Davida Hurného, prof. Františka Zahálku a MUDr. Annu Malečkovou.

  3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci, že do plného znění auditní zprávy mohou členové akademické obce nahlédnout v kanceláři kvestora.

  4. Předsednictvo AS UK projednalo další došlé Zprávy o činnosti delegátů AS UK za akademický rok 2019/2020.

  5. Předsednictvo AS UK vyhlásilo doplňovací volby na uvolněné místo studentského zástupce za ETF UK.

  6. Předsednictvo AS UK schválilo Bc. Martina Čiháka jako člena Sociální komise AS UK, Mgr. Tomáše Konečného jako člena Ediční komise AS UK, Martu Harasimowicz (FF) jako extramurální členku Studijní komise AS UK a Markétu Matějovou (FF) jako extramurální členku Ediční komise AS UK.

  7. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci Bronislava Poula na členství v Sociální komisi AS UK.

  8. Další zasedání Předsednictva AS UK se bude konat dne 9. listopadu 2020 od 16:00 hodin elektronicky.

prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.
Poslední změna: 9. listopad 2020 17:49 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám