Usnesení předsednictva AS UK ze dne 1. listopadu 2020

(konáno elektronicky)


Jednající členové předsednictva:

František Zahálka, Tomáš Nigrin, David Hurný, Anna Malečková, Josef Staša  • Předsednictvo AS UK se seznámilo s došlými návrhy změn Rigorózního řádu UK a Studijního a zkušebního řádu UK. Vzhledem k tomu, že zákon č. 188/2020 Sb. o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých

    školách v roce 2020 je prozatím účinný pouze do konce roku 2020 a účelem změn je umožnit konání kontrol studia distančním způsobem i po konci roku 2020, přijalo Předsednictvo AS UK níže uvedené usnesení, aby umožnilo včasné projednání změn a jejich následnou registraci MŠMT.


    "Na základě došlých materiálů ze dne 30.10.2020, a to návrhů změn Rigorózního řádu UK a Studijního a zkušebního řádu UK, zkracuje Předsednictvo AS UK v souladu s čl. 13 odst. 3 Jednacího řádu AS UK dobu projednání na tři týdny. Zároveň zkracuje lhůtu pro předkládání stanovisek na 10 dní před zasedáním senátu."Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice AS UK
Poslední změna: 1. listopad 2020 21:58 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám