Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 30. října 2020

(konáno elektronicky)


Jednající členové předsednictva:

František Zahálka, Tomáš Nigrin, David Hurný, Anna Malečková, Josef Staša


  • Předsednictvo AS UK bylo informováno o problémech studentů, jimž byla uložena pracovní povinnost. V souvislosti s tím přijalo Předsednictvo AS UK následující usnesení:

    • Předsednictvo AS UK oceňuje zapojení studentských dobrovolníků do pomoci ve zdravotnických, sociálních a jiných zařízeních v souvislosti s pandemií COVID-19 a připomíná, že velké množství studentů UK je zapojeno nebo připraveno zapojit se do pomoci dobrovolně. Předsednictvo AS UK vyzývá představitele jednotlivých krajů, aby při ukládání pracovní povinnosti kraje postupovaly nejen v souladu se zákony ČR, ale aby braly v potaz rovněž aktuální zapojení studentů ve zdravotnických zařízení i jiného kraje.

  • Další zasedání Předsednictva AS UK se bude konat dne 9. listopadu 2020 od 16:00 hodin elektronicky.Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UKZápis ke stažení zde.


Poslední změna: 9. listopad 2020 17:26 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám