Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 9. listopadu 2020

konáno elektronicky


Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Tomáš Nigrin, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková


Omluveni:

Zuzana Moťovská


Hosté:

Milan Prášil, kancléř UK

Tomáš Horáček, kvestor UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou a dohodlo se na dalším postupu.

  2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 20. listopadu 2020 a projednalo program tohoto zasedání.

  3. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

  4. Předsednictvo AS UK se dohodlo na dalším postupu ohledně konání zasedání AS UK dne 20. listopadu 2020. Předsednictvo AS UK se rozhodlo konat zasedání pléna AS UK hybridně s tím, že tajné hlasování proběhne následně formou per rollam. Předsednictvo AS UK se obrátí na členy AS UK s dotazem, zda preferují připojit se dálkově, či dostavit se prezenčně. Předsednictvo AS UK projednalo možnosti zpřístupnění zasedání AS UK elektronickou formou akademické obci a veřejnosti.

  5. Předsednictvo AS UK vyzve členy AS UK k předkládání návrhů na jmenování členů Správní rady Nadačního fondu Univerzity Karlovy v souladu s předloženým záměrem. Lhůtu pro předkládání návrhů je do středy 18.11.2020 do 12:00. V případě, že bude navržena osoba, která není členem AS UK, předloží navrhovatel spolu s návrhem i životopis navrženého a jeho souhlas s nominací.

  6. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí informaci ohledně předložení návrhů na čerpání prostředků z fondu Mikuláš.

  7. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí dopis Akademického senátu FSV UK týkající se nespokojenosti s fungováním Kolejí a menz UK v druhé vlně pandemie COVID-19. Předsednictvo AS UK po dohodě s kvestorem UK navrhlo další kroky řešení.

  8. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí výzvu panelistů z PřF UK.

  9. Další zasedání Předsednictva AS UK se bude konat dne 20. listopadu 2020 od 9:00 hodin elektronicky.


prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 9. listopad 2020 18:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám