Zápis ze zasedání Legislativní komise AS UK ze dne 16. listopadu 2020

Přítomni: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF/AS), Mgr. Jan Pačes (PřF/AS), Bc. Patrícia Schmidtová (MFF/AS), JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF/AS), prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (2.LF/AS), Eliška Voříšková (FaF/AS), doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF), MUDr. Josef Fontana (3.LF), JUDr. Jan Wagner (RUK), Mgr. Samuel Zajíček (FF)


Hosté: doc. Mgr. Cyril Brom, Ph.D. (MFF/AS), Bc. Martin Čihák (FF/AS), Mgr. Tereza Smužová (RUK), Mgr. Diana Sýkorová (OSZS)


Omluveni: Mgr. Michael Glogr (PF/AS)

Program

1. Vnitřní předpisy UK


a. Dílčí změna Rigorózního řádu UK (č.j. 221/a/2020)


b. Dílčí změna Studijního a zkušebního řádu UK (č.j. 221/b/2020)


2. Změna vnitřních předpisů PF UK (č.j. 220/2020)


a. Změna Jednacího řádu Vědecké rady PF UK (č.j. 220/a/2020)


b. Změna Pravidel pro organizaci studia na PF UK (č.j. 220/b/2020)


3. Konzultace Změny Jednacího řádu AS FaF UK (č.j. 237/2020)


4. Konzultace Změny Jednacího řádu AS MFF UK (č.j. 238/2020)


5. Různé

1. Vnitřní předpisy UK

Stanoviska k těmto návrhům jsou uvedena v Příloze č. 1.


V souvislosti s projednáváním Rigorózního řádu UK Legislativní komise AS UK přijala po diskusi následující usnesení:


„Legislativní komise doporučuje novelizovat Rigorózní řád UK v tom smyslu, že rigorózní práci je třeba odevzdat nejpozději ve stanovené lhůtě.“


Přijato poměrem hlasů 7 (pro) – 0 (proti) – 1 (zdržel/a se).

2. Změna vnitřních předpisů PF UK (č.j. 220/2020)

a. Změna Jednacího řádu Vědecké rady PF UK (č.j. 220/a/2020)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Jednacího řádu Vědecké rady PF UK (č.j. 220/a/2020).


Přijato konsensuálně.

b. Změna Pravidel pro organizaci studia na PF UK (č.j. 220/b/2020)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Pravidel pro organizaci studia na PF UK (č.j. 220/b/2020) s výhradou legislativně technických oprav.


Znění legislativně technických oprav bylo dohodnuto se zástupcem fakulty.


Přijato konsensuálně.

3. Konzultace změny Jednacího řádu AS FaF UK (č.j. 237/2020)

Legislativní komise poskytla konzultaci k návrhu změny Jednacího řádu AS FaF UK (č.j. 237/2020).


Soubor s připomínkami byl zaslán na fakultu. Případná další konzultace bude poskytnuta na základě diskuse v konferenci komise.

4. Konzultace změny Jednacího řádu AS MFF UK (č.j. 238/2020)

Legislativní komise poskytla konzultaci k návrhu změny Jednacího řádu AS MFF UK (č.j. 238/2020).


Soubor s připomínkami byl zaslán na fakultu.

5. Různé

V tomto bodě nikdo nevystoupil.


zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


vidi: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.

Příloha č. 1 ke stažení zde.

Poslední změna: 17. listopad 2020 14:27 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám