Zápis z mimořádného zasedání předsednictva AS UK ze dne 20. listopadu 2020

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Zuzana Moťovská, Tomáš Nigrin


Hosté:

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


  1. Předsednictvo AS UK v návaznosti na zasedání AS UK dne 20. listopadu 2020 připraví ve spolupráci s ÚVT nástroj pro elektronickou tajnou volbu členů Správní rady Nadačního fondu UK. Volba bude probíhat v elektronické aplikaci zajištěné ÚVT, kde tajemnice AS UK vytvoří příslušný formulář pro hlasování. Podrobná informace o hlasování bude členům AS UK rozeslána v pondělí 23. listopadu 2020. První kolo hlasování bude bude zahájeno v úterý 24. listopadu v 10:00 a ukončeno ve středu 25. listopadu v 10:00 hodin. Případné druhé kolo hlasování bude zahájeno ve čtvrtek 26. listopadu v 10:00 a ukončeno ve pátek 27. listopadu v 10:00.    Každý člen AS UK může hlasovat až pro dva kandidáty. Zvoleni budou kandidáti, kteří získají nejvyšší a druhý nejvyšší počet hlasů, minimálně však musí každý z nich získat hlasy nadpoloviční většiny hlasujících členů senátu, nejméně však 24 hlasů. V případě, že ani jeden z kandidátů nezíská potřebný počet hlasů, proběhne druhé kolo hlasování, ve kterém se bude hlasovat o dvou kandidátech, kteří získali nejvyšší počet hlasů. V případě, že v pořadí druhý kandidát nezíská potřebný počet hlasů, proběhne druhé kolo hlasování, ve kterém se bude hlasovat pouze o tomto kandidátovi s druhým nejvyšším počtem hlasů. V případě rovnosti hlasů na postupovém a nepostupovém místě proběhne druhé kolo hlasování, ve kterém se bude hlasovat o kandidátech se stejným počtem hlasů z prvního kola. V případě, že potřebný počet hlasů nezíská jediný kandidát nebo jediní dva kandidáti, o nichž se hlasovalo ve druhém kole, vyzve Předsednictvo AS UK k předložení nových nominací.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 21. listopad 2020 14:25 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám