Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 7. prosince 2020

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Zuzana Moťovská, Tomáš Nigrin


Hosté:

Milan Prášil, kancléř UK

Jan Wagner, RUK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s došlou agendou a dohodlo se na dalším postupu.

  2. Předsednictvo AS UK se dohodlo, že zasedání AS UK dne 18. prosince 2020 se bude opět konat v hybridní formě.

  3. Předsednictvo AS UK se dohodlo na postupu ve věci delegace zástupců do RVŠ. Předsednictvo AS UK vyzývá k předkládání nominací, a to do středy 16. prosince 2020 do 12:00. Bude se hlasovat tajně prostřednictvím aplikace pro elektronickou tajnou volbu. Hlasování bude spuštěno dne 18. prosince bezprostředně po skončení zasedání AS UK a ukončeno bude v pondělí 21. prosince v 9:00.

  4. Předsednictvo AS UK projednalo Dílčí novelu Opatření rektora č. 24/2020 Poskytování sociálních stipendií na UK v akademickém roce 2020/2021 a vyjádřilo k němu kladné stanovisko.

  5. Další zasedání Předsednictva AS UK proběhne elektronicky dne 18. prosince 2020 v 9:00.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 7. prosinec 2020 20:20 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám