Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 11. ledna 2021

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Zuzana Moťovská, Tomáš Nigrin


Hosté:

Milan Prášil, kancléř UK

Jan Wagner, RUK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s došlou agendou a dohodlo se na dalším postupu.

  2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 22. ledna 2021 a projednalo program tohoto zasedání. Předsednictvo AS UK se dohodlo, že zasedání AS UK dne 22. ledna 2021 se bude opět konat v hybridní formě v Modré posluchárně (Celetná 20).

  3. Předsednictvo AS UK se dohodlo na postupu při volbě členů Dozorčí rady GA UK, Hodnotící komise a Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK. Členové AS UK budou vyzváni k předkládání nominací.

  4. Předsednictvo AS UK projednalo Návrh na prodloužení mimořádného stavu na UK a v souvislosti s tím přijalo následující usnesení:

    • Předsednictvo AS UK vnímá vážnost současné pandemické situace a oceňuje, že UK přijala potřebná opatření k zajištění ochrany zdraví studentů i zaměstnanců. Předsednictvo AS UK vyzývá k respektu k bližním a k dodržování opatření vlády vydávaných v zájmu ochrany společnosti.

  5. Předsednictvo AS UK projednalo možnosti uspořádání voleb do Předsednictva AS UK a ustanovení předsedů komisí na volebním zasedání AS UK dne 5. února 2021.

  6. Další zasedání Předsednictva AS UK proběhne elektronicky dne 22. ledna 2021 v 9:00.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 11. leden 2021 19:12 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám