Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 22. ledna 2021

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Zuzana Moťovská, Tomáš Nigrin


Hosté:

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s došlou agendou a dohodlo se na dalším postupu.

  2. Předsednictvo AS UK se dohodlo na tom, že se volební zasedání bude konat dle plánu dne 5. února 2021, a to hybridní formou. Volby Předsednictva AS UK budou zajištěné pomocí elektronické tajné volby. Volby předsedů pracovních komisí proběhnou formou elektronické volby.

  3. Předsednictvo AS UK nominovalo Pavla Linzera (PF) a Martina Polívku (LFP) do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů na UK a MUDr. Josefa Fontanu do Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů na UK.

  4. Další zasedání Předsednictva AS UK proběhne elektronicky dne 27. ledna 2021 v 13:00.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 22. leden 2021 15:14 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám