Zápis ze zasedání Legislativní komise AS UK ze dne 19. ledna 2021

Přítomni: doc. JUDr. Radim Boháč, Ph.D. (PF/AS), JUDr. Ing. Josef Staša, CSc. (PF/AS), prof. MUDr. Richard Škába, CSc. (2.LF/AS), Eliška Voříšková (FaF/AS), doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (PřF), JUDr. Jan Wagner (RUK), Mgr. Samuel Zajíček (FF)


Hosté: Mgr. Tereza Svobodová (RUK), prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. (FSV)


Program

1. Dílčí změna Jednacího řádu Vědecké rady UK (č.j.260/2020)

2. Změna Jednacího řádu AS FaF UK (č.j. 261/2020)

3. Změna Jednacího řádu VR 2. LF UK (č.j. 6/2021)

4. Jednací řád VR FSV UK (č.j. 11/2021)

5. Jednací řád Vědecké rady CERGE (č.j. 10/2021)

6. Změna Jednacího řádu VR FF UK (č.j. 12/2021)

7. Různé

1. Dílčí změna Jednacího řádu Vědecké rady UK (č.j.260/2020)

Stanovisko k tomuto návrhu je uvedeno v Příloze č. 1.

2. Změna Jednacího řádu AS FaF UK (č.j. 261/2020)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Jednacího řádu AS FaF UK (č.j. 261/2020) s výhradou legislativně technických oprav.


Znění legislativně technických oprav bude zasláno fakultě.


Přijato poměrem hlasů 6 (pro) - 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).

3. Změna Jednacího řádu VR 2. LF UK (č.j. 6/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Jednacího řádu VR 2. LF UK (č.j. 6/2021).


Přijato poměrem hlasů 6 (pro) - 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).

4. Jednací řád VR FSV UK (č.j. 11/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Jednacího řádu VR FSV UK (č.j. 11/2021) s výhradou legislativně technických oprav.


Znění legislativně technických oprav bylo sděleno přítomnému zástupci fakulty.


Přijato poměrem hlasů 7 (pro) - 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).

5. Jednací řád Vědecké rady CERGE (č.j. 10/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu Jednacího řádu Vědecké rady CERGE (č.j. 10/2021).


Přijato poměrem hlasů 7 (pro) - 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).

6. Změna Jednacího řádu VR FF UK (č.j. 12/2021)

Legislativní komise vyjádřila souhlasné stanovisko k návrhu změny Jednacího řádu VR FF UK (č.j. 12/2021).


Přijato poměrem hlasů 7 (pro) - 0 (proti) – 0 (zdržel/a se).

7. Různé

V tomto bodě nikdo nevystoupil.


zapsala: Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


vidi: JUDr. Ing. Josef Staša, CSc., předseda Legislativní komise AS UK


Zápis ke stažení zde.

Příloha č. 1 ke stažení zde.

Poslední změna: 25. leden 2021 21:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám