Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 14. června 2021

Přítomní členové předsednictva:

František Zahálka, Josef Staša, David Hurný, Anna Malečková, Tomáš Nigrin, Zuzana Moťovská


Hosté:

Milan Prášil, kancléř UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 14. června 2021 a projednalo program tohoto zasedání. Předsednictvo AS UK se dohodlo, že zasedání AS UK dne 26. června 2021 se bude konat v hybridní formě s možností prezenční účasti v Malé aule Karolina.

  3. Předsednictvo AS UK projednalo termíny komisí a rozdělilo jim materiály k projednání.

  4. Předsednictvo AS UK vyhlašuje volby do 1. sboru (LFP, FaF, ETF, FSV, PřF, FHS a další součásti).

  5. Předsednictvo AS UK projednalo a následně schválilo termín 24. - 25. listopadu 2021 pro konání řádných voleb pro období 2022-2025 na dalších součástech UK.

  6. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání AS UK v zimním semestru 2021/2022. Zasedání AS UK se budou konat 1. října, 15. října, 22. října, 12. listopadu, 17. prosince 2021 a 21. ledna 2022.

  7. Předsednictvo AS UK projednalo termíny zasedání předsednictva AS UK v letním období. Zasedání předsednictva AS UK se bude konat 2. srpna 2021 od 15:00 hodin elektronicky.

  8. Předsednictvo AS UK projednalo způsob vyplácení odměn pro senátory. Termín možnosti vzdání se nároku na ně byl stanoven na 25. června 2021 do konce zasedání AS UK, do kdy musí být k dispozici osobně podepsaný formulář na sekretariátu AS UK či jeho sken zaslán na určenou e-mailovou adresu.

  9. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí žádost prof. RNDr. Jana Krejska, CSc. (LFHK) o členství v Ekonomické komisi AS UK.

  10. Další zasedání Předsednictva AS UK proběhne hybridně dne 25. června 2021 v 9:00.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.


Poslední změna: 16. červen 2021 10:23 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám