Zápis ze zasedání Ediční komise AS UK ze dne 23. června 2021

Přítomní:

Ondřej Horký (ETF), Prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF), Lalia-Irena Diopová (ETF), Doc. RNDr. Jiří Dolejší, CSc. (MFF), Mgr. Michael Glogr (PF), Markéta Matějová (FF), Mgr. Bc. Michal Zima (PřF),

Hosté:

Mgr. Anna Shavit, Ph.D. (FSV), Mgr. Barbora Holienčinová (OVV), PhDr. Mgr. Jana Peroutková (RUK), Mgr. Ludmila Součková (UK Point), PhDr. Mgr. Martin Rychlík, Ph.D., Ph.D. (OVV), Mgr. Tereza Smužová (RUK), Ing. Tomáš Kodydek (OVV), Mgr. Václav Hájek (OVV), MUDr. Anna Malečková (LFP),

Program:

1. Zahájení

2. Udržitelný rozvoj na UK

3. Časopis Fórum

4. Gaudeamus a projekt Na Karlovku

5. Různé


1 – Zahájení

Ondřej Horký, předseda Ediční komise AS UK, všechny přítomné přivítal.

2 – Udržitelný rozvoj na UK

Dr. Shavit – V rámci kolegia rektora je jedna z jeho členek pověřená agendou udržitelného rozvoje. Pracuje na tom i PhDr. Peroutková a Mgr. Smužová. Chápání udržitelného rozvoje na UK se posunulo do širšího kontextu. Velkým průlomem je dobře nastavená spolupráce s Centrem pro životní prostředí. Na základě toho můžeme na UK v blízké době realizovat zelený audit. Jedná se ale o dlouhodobou záležitost, kterou je potřeba dobře připravit. Mnoho akcí bylo přerušeno covidem, ale brzy začnou např. natáčet podcast. Činnost je v mnoha oblastech. Vnímají péči o životní prostředí jako součást moderní univerzity, která má prosazovat dobré hodnoty, neplýtvat. Chtějí dále udržitelnost zkoumat, být součástí diskuzí a debat a mít vědecký přínos. Chtějí o tom také učit.


PhDr. Peroutková – Letos mají samostatné financování, na další 3 roky mají finance zajištěné. Je nyní klíčové zaplatit enviromentální audit UK, pro který momentálně spolu s Centrem pro životní prostředí nastavují správnou rovinu a správný rozsah. Pak udělají průzkum trhu a zvolí odpovídající variantu. V současné době mají naplánovaných několik akcí, které by rádi udělali hybridně či prezenčně, klíčová bude zejména konference Ženy ve vědě. Byla plánovaná na minulý rok, ale musela být odložena. Chtěli by spolupracovat i s Hyb4City a dále uspořádat další konferenci pro mladé dívky a ženy ve spolupráci s Akademií věd.


Doc. Dolejší – Financování je od UK nebo zvenku?


Dr. Shavit – Jdou ze Strategického záměru, takže se jedná o finance od UK.


PhDr. Peroutková – Účastnili se v 7 dílčích cílech nastavených pro VŠ. Tam byly nejlepší v kategorii „zdraví a kvalitní život“. V newsletteru jsou zdůrazněny i úspěchy v dalších kategoriích. Letos jsou schopni připravit podklady pro další cíle: důstojnost a odstranění nerovností. Sbírají k tomu data, aby se mohli účastnit hodnocení i nadále. Posouvají se ale pomalu a nejhůře byly na 75. místě z 600 zapojených VŠ. Tímto sbírají a sdílí zkušenosti s dalšími VŠ po celém světě.


Doc. Dolejší – Toto jde v jeho vnímání za hranice něčeho, co je běžně vnímané jako „udržitelný rozvoj“ a ekologie. Nebylo by lepší pro to vymyslet nějaký lepší název?


Dr. Shavit – Tomu rozumí, ale vychází z definice OSN, kam patří i rovné příležitosti a gender. Problematika je široká a nechtějí řešit primárně jen zelenou část udržitelnosti. Nemají ani moc na výběr, protože vzhledem k velikosti UK se musí těmto problematikám věnovat. Časem to mohou zúžit na zelenou problematiku, ale chtějí zkoumat a nedělat jen velká, prázdná gesta. Racionálního přístupu doc. Dolejšího k názvu se ale nevzdávají.


PhDr. Peroutková – Pokud se chceme zúčastnit mezinárodní debaty, tak to musí udělat, protože veškeré aktivity jsou navázané na dílčí cíle od UNESCA a OSN. Je snaha mít komplexní politiku včetně sociálních témat, nejen enviromentální. Témata jsou poměrně vážná, a přestože to na UK funguje relativně dobře, tak zde stále jisté problémy jsou. Cílem je odpolitizovat tato témata. Snaží se tvořit strategii do budoucna.


Dr. Shavit – Jedním výsledkem kulatého stolu byla žádost udělat obecný kurz pro studenty. Názory na to, co musí kurz obsahovat, jsou rozdílné. I toto je jedním z cílů. V tuto chvíli sbírají informace.


Doc. Dolejší – Nemá nic proti těmto aktivitám. Jeho návrh byl jen zda by nedokázali najít lepší název, protože současný je dosti zavádějící. Napadá ho „UK ve společnosti“ či „Hledání rovnováhy“ apod.


Dr. Shavit – Jedná se o terminus technicus, ale naprosto rozumí. Bylo nám i dlouhodobě vyčítáno, že novináři nenacházejí informace. Cílem je udělat podstránku na webu cuni.cz, kde budou informace o udržitelném rozvoji na jednotlivých fakultách.


PhDr. Peroutková – Ještě k těm stránkám. Web nyní již existuje, ale připomínkuje se. Je veřejně dostupný, pošlou odkaz. Cílí na novináře i studenty, kteří uvidí, co se děje ve vědě na fakultách či co je na UK za zajímavé obory v rámci udržitelného rozvoje. Jsou tam také aktuality. Celé by to mělo sloužit jako podklad ke společnému dialogu. Každé tři měsíce budou doplňovány aktuální aktivity. Cílem je získat na to i další finance. Je to prezentace nejen zelené politiky, ale udržitelnosti celkově. Supervizi bude dělat CŽP, spolupráce s PF, PedF a KTF.


Dr. Shavit – Vyšlo i tematické číslo Fóra k udržitelnému rozvoji. Čeká je konference COIMBRA, připojili se k Hamburské deklaraci. Je dobré, že vytváříme solidní základy pro realizaci zde představené politiky.


Horký – Zajímalo by jej, jak dopadl audit SBZ a zda se energeticky úsporná opatření promítnou do budoucích investic.


Dr. Shavit – Tento audit se ještě nedělal, spadá to do toho připravovaného auditu, teprve pro něj sbírají informace. Vzhledem k tomu, že máme mnoho historických budov, tak v nich nic moc nezlepšíme. Je to ale i politické rozhodnutí, zda budeme nakupovat ekologicky lepší, ale dražší energii, ale to je v procesu.


PhDr. Peroutková – Proběhla schůzka s CŽP a možností auditu je celá řada. Každopádně bude stát několik milionů Kč a bude trvat více než rok. CŽP připraví informace o tom, jaký typ auditu je nejlepší. Komunikují i se zahraničními VŠ a na základě těchto informací zadají veřejnou zakázku. To by mělo být konečným výstupem Strategického záměru, který je do roku 2024.


Horký – Děkuje, jen zachytil tu ambici a zajímalo jej, zda audit již proběhl, probíhá, nebo v jakém je procesu.


Doc. Dolejší – Sice se jedná o terminologii pro lidi pod 30, ale UK je v jiných věkových rozmezích. Tento newspeak by bylo dobré odstranit a přizpůsobit řeč většině.


PhDr. Peroutková – Chápe, že je potřeba mluvit srozumitelně, nechtějí vyvolávat stres, ale prioritou na UK má být vzdělání.


Doc. Dolejší – Pro něj spojení „udržitelný rozvoj v moderní společnosti“ zní strašně extenzivně. Nahradil by to „aktivní stacionaritou“. Chceme fungovat spojitě, vyrovnali jsme se s covidem, vyrovnáme se s propady v rozpočtu.


PhDr. Peroutková – V aktualitách na webu jsou odkazy nejen na zelená témata, ale i na rozvoj a růst, což je často zaměňované s trvalým růstem, který má jisté hranice. Snaží se téma držet v názorové rovnováze. Předkládají témata k diskuzi, ale nepolitizují je.


Dr. Shavit – Mgr. Smužová je jedním z prvních lidí, kteří toto téma přinesli na stůl, a zaslouží si poděkovaní. Bylo by dobré odtabuizovat toto téma, není to jen moderní vlna mladých. Měli bychom to brát jako normální součást UK v mezinárodním kontextu.


Doc. Dolejší – Kde najde zprávy o probíhajících aktivitách?


PhDr. Peroutková – Budou zveřejněny na již zmíněných webovkách, pošle komisi odkaz. Děkuje moc za podnětnou debatu, zkusí najít lepší název pro tuto oblast. Na webu jsou všechny zprávy, aktuality, newsletter, kontakty a další. Ráda poskytne i další kontext. Stránky jsou stále ve vývoji, takže ještě nejsou dokonalé.


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK vzala na vědomí informace o udržitelném rozvoji na UK.

Schváleno tichým souhlasem


3 – Časopis Fórum

PhDr. Rychlík – Redakce se stará o Fórum, hlavní stránku UK a sociální sítě UK. Děkuje Dr. Shavit a PhDr. Peroutkové za zmínění tematického speciálního čísla. To bylo tištěno na ekologičtějším papíru a za lepší cenu. Od 1.1. jsou více ekologičtí, frekvence vydávání časopisu jsou čtyři tituly ročně v českém jazyce. Nejnovější číslo je inovační speciál. Počítají statistiky, vidí, kolik lidí si zobrazuje a kolik lidí číslo stahuje. Už nepoužívají název iFórum, od října 2020 je web nazýván jen UK Fórum. Mají i anglickou variantu. Vysoutěžili nové fotografy, kteří jsou držiteli mnoha ocenění. Pilotní magazín Fórum má 6 základních rubrik – Aktuality, Věda, Studenti, Academia, Alumni a Názory. Každý den mají nový článek, spolupracují s aktivními fakultami. Dělají rozhovory se zajímavými osobnostmi. Od 1. října se za prvních šest měsíců dostali na čtenost 100.000 přečtení přímo na serveru. Je to na úrovni čtenosti magazínu Universitas, který je společný pro všechny VŠ v ČR. Díky portálu Věda a výzkum se daří oslovovat širší publikum, jelikož jim UK poskytuje tento obsah. Spolupracují s mnoha osobnostmi, fotografie od UK se objevují ve velkých novinách. Zaměstnanci mají k dispozici i fotobanku, jsou tam označované i osoby, fakulty, ilustrační PR fotografie. Vysoutěžili malou firmu, postupně s ní rozvíjejí spolupráci a plánují natáčet podcasty. Díky promyšlenému systému tagů je skvělá provázanost mezi články. Obsah je velmi jednoduše sdílitelný za pomoci přiložených tlačítek.

K rozvojovým plánům: mají připravené další číslo, které se bude věnovat zdraví a duševnímu zdraví a toto nové číslo vyjde před začátkem akademického roku. Fakulty mají zdarma k dispozici inzertní plochu pro volné akademické a výzkumné pozice. Používají krátká videa na sociálních sítích, jsou připraveni na rozvoj videa, audia a dalších zajímavých věcí. Nechtějí ustrnout, chtějí jít dál, pravidelně podporují mnoho aktivit.


Vohradská – Na podzim padla informace o navýšení rozpočtu na sociální sítě. Jaký to mělo efekt na dosah?


PhDr. Rychlík – Děkuje za dotaz, díky diskuzi na minulé Ediční komisi se povedlo získat limit na 10 000 Kč měsíčně na sponzorování obsahu na sociálních sítích. Povedlo se zvýšit počet sledovatelů, na LinkedIn jich je již přes 100 000 a na Instagramu přes 10 000 followers, což otvírá další funkcionality a využití. Mají radost z růstu čísel. Na Facebooku je přes 50 000 sledujících, díky sponzorování příspěvků byl vidět výrazný nárůst. Na Twitteru mají 7800 followers. Nejefektivnější je sponzoring na Facebooku, zvyšuje dosah značně, na Twitteru je to naopak velmi drahé. Uvážlivě to používáme a snažíme se to využívat strategicky.


Mgr. Holienčinová – PhDr. Rychlík již řekl v podstatě vše. Před minulou diskuzí byl rozpočet 3 000 Kč, nyní navýšeno na 10 000 Kč a uvážlivě rozmýšlí, co podpořit. Nesponzorují každý příspěvek, sledují, co má úspěch, protože pak je reklama levnější. Snaží se to dělat levně a efektivně. Je to vždy o obsahu. Stále se snaží dělat obsah, který bude zajímavý pro sledující na dané sociální síti, ač se to často kryje s požadavky na obsah. Věří, že se situace zlepšuje, nárůst tam je, peníze používají uvážlivě. Snaží se vylepšovat videa, podařilo se navázat spolupráci s velmi levným a kvalitním kameramanem.


Doc. Dolejší – Děkuje moc za jejich práci, přijde mu, že to dělají naprosto skvěle.


Prof. Černý – Ukázali jsme si mimořádnou kvalitu komunikace na úrovni UK, fakulty dělají ve své režii menší projekty, mají vlastní PR. Zajímalo by jej, jaká je provázanost centrálních a fakultních aktivit. Máme celou řadu významně aktivních osob, které by se dali využít i pro celouniverzitní PR.


PhDr. Rychlík – Redaktoři mají rozdělené fakulty, pravidelně komunikují s kolegy z nich. Jsou domluveni na sdílení části obsahu, pravidelně na sociálních sítích označují konkrétní fakulty a komunikujeme přímo se PR zástupci fakult. Snaží se poskytnout menším fakultám materiály, např. nafotili jednotným designem všechny děkanáty, které jsou nyní volně k využití pro všechny na UK ve fotobance. Spolupráce funguje, víme o sobě, snažíme se ji ještě zlepšovat.


Prof. Černý – Moc děkuje za tuto odpověď. Tato prezentovaná kvalita je taková, že se nabízí, aby byla používána jako služba některým fakultám, které to nerealizují ze své vlastní iniciativy. Fórum je výkladní skříní UK, je to skvělá aktivita, děkuje za to. PřF vždy ráda pomůže. Co se týče reklamní kampaně či financování, 10 000 Kč je i přes navýšení dost smutná částka, určitě fakulty budou schopny kofinancovat, pokud bude potřeba.


Mgr. Holienčinová – Fórum funguje skrze redaktory, komunikují i přímo s odborníky na sociální sítě. Ti sdílejí, co se děje u nich, ona zase dává tipy, které mají přesah na více fakult. Mají aktivní interakci a baví se spolu.


PhDr. Rychlík – Velmi čerstvě se jim povedlo získat 0,5 úvazku na tvorbu sociálních sítí v angličtině. Od 1.4. spustily tři stránky v angličtině plně a jednu částečně. Máme tedy čtyři stránky v anglickém jazyce, což je moc potřeba pro mezinárodní prostředí. Je to zásluha Mgr. Holienčinové, která se o to stará.


Vohradská – Na minulé komisi padly i otázky, jak velký je náklad, jaká je čtenost, na koho je vlastně časopis zaměřený, jaká je cena na jedno číslo apod.


Prof. Černý – Zajímalo by jej, zda to není „za hodně peněz málo muziky“? Zajímaly by jej konkrétní čísla.


PhDr. Rychlík – Tištěné vydání vychází v nákladu 3 000 ks. V anglickém jazyce je náklad 1 000 ks. Cílovou skupinou jsou významní lidé. Jedno číslo se posílá za 10 Kč, posílají jej ministrům, rektorům, poslancům, diplomatům, a hlavně je distribuován interně na UK. I během covidu nezůstává nic vniveč, vše se uplatní. UK musí o sobě dávat najevo, co dělá, musí o tom informovat důležité lidi – ty, kteří pak rozhodují o rozpočtu VŠ. Poslanci se často o činnosti univerzit dozvídají jen málo, což je další z funkcí Fóra. Další VŠ jsou tímto také inspirovány. Nedávno dostal dotaz ze Senátu ČR, jak podobnou tiskovinu produkovat. Vydání distribuují významným novinářům. Mnoho rozhovorů originálně zveřejněných ve Fóru bylo zpracováno i v Respektu, Lidových novinách nebo Seznam zprávách. Tam se následně dostávají k daleko širší veřejnosti. Nyní vysoutěžili velmi kvalitní tiskárnu v Liberci za velmi nízkou cenu. Jeden náklad se pohybuje za 60 000 Kč + náklady distribuce.


Mgr. Hájek – Děkuje za představení, a ještě doplní pár informací. Veřejnou zakázku na tiskárnu Ediční komisi rádi pošlou, aby byli její členové v obraze a věděli, kolik přesně nás co stojí. Vedl rozhovor s panem kvestorem k rozpočtu. Zjevně nebude tištěné anglickojazyčné Fórum, bude jen elektronicky, je potřeba šetřit a je to více udržitelné.


Prof. Černý – Kvalita vnitřní a vnější komunikace je daleko lepší než na Harvardu, jen s jedním rozdílem. Tam dostávají část výstupu i Alumni, což pomáhá budovat komunitu. Dovede si představit, že by tento časopis mohl být předplacen našimi absolventy.


Mgr. Součková – Ve výčtu sice nebyli Alumni zmíněni, ale obloukem jsme se k nim dostali. Směrem k nim Fórum také jde. Plošně to neposílají, ale na jaře se dotázali členů Alumni, zda mají o Fórum zájem, a následně zájemce zařadili do adresáře.


Doc. Dolejší – Má dotaz na plány do budoucna. Nemohla by být virtuální procházka po UK, po fakultách, Wiki linky do map, které by informovali o zajímavostech okolo apod.?


PhDr. Rychlík – Děkuje za tipy, plány mají, ale narážejí na omezené finance. Je již virtuální prohlídka Amazonky, dovede si představit i virtuální prohlídku prostor UK. V Prvákovinách jsou zařazeny i plánky budov, základní informace a další. Dovede si představit, že by na fakultách byly stojany s Fórem, aby byl časopis více dostupný akademické veřejnosti. Jsou ale limitování financemi.


Mgr. Hájek – Potvrzuje slova PhDr. Rychlíka. Organizační oddělení chystá virtuální prohlídky, a to včetně Karolina.


Vohradská – Mohly by být Prvákoviny zařazeny i jako příloha e-mailové pozvánky na imatrikulaci?


PhDr. Rychlík – Na webu UK jsou volně dostupně, takže není problém přidat je do newsletteru.


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK vzala na vědomí informace od redakce časopisu Fórum.

Schváleno tichým souhlasem


4 – Gaudeamus a projekt Na Karlovku

Mgr. Součková – Rozdělila by úvodní informace na budoucí akce a na soustavnou podporu, kterou uchazeči dostanou. V pondělí byl na kolegiu rektora prezentován harmonogram aktivit na následující sezónu. První akcí je listopadový Gaudeamus v Brně. Druhou akcí a novinkou je Na Karlovku Tour. Chtěli to spustit již loni, leč to kvůli pandemii nevyšlo. Navštíví v rámci Tour dvě města, zatím ale není finální výběr měst hotov. S dr. Shavit předvybraly České Budějovice a Ostravu. Třetí akci je Informační den, který se přejmenuje na Na Karlovku. Aktivity, které to také podpoří, jsou fakultní dny otevřených dveří, jež jsou vnímané jako zásadní. K webu přibude vyhledavač studijních programů, který připravuje dr. Shavit ve spolupráci s OVV. Dále bude telefonická a e-mailová podpora od UK Pointu. Rádi by se prezentovali i na sociálních sítích.

Gaudeamus je tradiční akce, nyní čekají na nacenění, po covidu se totiž značně pohnuly ceny i pravidla. Uvidíme, jak velkou plochu si budeme moci dovolit, počítáme s účastí všech 17 fakult a s interaktivností naší prezentace. Novinkou bude food track.

K Na Karlovku Tour: České Budějovice a Ostrava byly předvybrány kvůli vzdálenosti od Prahy. Pokryjí tak celkem čtyři velká města. Budou pracovat s přímým oslovováním SŠ a gymnázií. Spolupracují s kolegy z marketingu na RUK. Rádi by prezentovali nejen studijní nabídku, ale i univerzitu jako instituci pro širokou veřejnost. Mělo by se jednat o jednodenní, celodenní akci. V Plzni a Hradci Králové by nejspíše využili přílohu v deníku či podobném tisku, kde by se snažili budovat jméno UK jako takové.

Informační den Na Karlovku by se měl konat na Právnické fakultě. Akce by měla být hybridní, abychom oslovili studenty bez ohledu na dojezdovou vzdálenost. Obvyklá návštěvnost informačního dne je přes 1500 lidí, loni bylo v online prostředí během prvního dne 4500 připojených, během měsíce přes 10000 lidí, přes 9000 shlédlo natočené přednášky a prezentace fakult. Věříme, že propojením těchto dvou prostředí se dostaneme na obří dosah.


Horký – Děkuje za informace. Je hezké, že loni byla tak velká návštěvnost. Nabízí se tedy otázka, zda se vůbec vyplatí prezenční forma?


Mgr. Součková – Určitě, protože shlédnutí přednášky je jedna věc, ale nevíme, kolik lidí to motivuje, kolik z nich si pak přihlášku podá a kolik se nakonec na UK dostane. Na prezenčních akcích je důležité, že se lidé mohou setkat s konkrétními osobami, které programy studují, mohou se zeptat na otázky, které je zajímají. To samozřejmě nemají podložené čísly, jsou odkázáni na pocity. Díky marketingovému oddělení oslovili alespoň rychlým dotazníkovým šetřením studenty prvních a druhých ročníků, aby nám řekli, jaký způsob oslovování pro ně byl zajímavý. Gaudeamus tam byl zmiňován, ale vzorek nebyl vůbec relevantní. Nemyslí si, že vynaložené peníze za Gaudeamus stojí. Vadí jí postoj organizátorů, kteří si vytvořili monopol, ale nedávají žádnou zpětnou vazbu, nic. Kolegové z OVV dělali dotazník také, mezi fakultami, tam zase účast na Gaudeamu vyšla jako nejvíce žádoucí. Neměli bychom tedy tuto akci opomenout.


Prof. Černý – Přijde mu, že kromě těchto centralizovaných aktivit mají smysl akce decentralizované. Fakultní školy a fakultní učitelé jsou těmi kanály, které přivádějí nejlepší a nejmotivovanější uchazeče. Schází mu tam ale trochu zahraničí, které je čím dál důležitější. Nyní je aktuální např. oslovování studentů z Běloruska, kde je velký „hlad“ po kvalitním vzdělání.


Mgr. Součková – Jako UK Point mají na starosti aktivity na území ČR. Kolegové z OVV připravují Gaudeamus na Slovensku. Byl tam navýšen i rozpočet. Počítá se s tím, že se budou moci účastnit i další fakulty. UK se bude účastnit i zahraničních veletrhů, kdy většina z nich bude letos ještě v online podobě. Zatím jsme přihlášeni na čtyřech.

Co se týče fakultních škol, tak s nimi budou velmi rádi spolupracovat. Nyní se připravuje spolupráce ohledně studentů se zvláštními potřebami. Budou pracovat nejen se zdravotně postiženými, ale i se studenty s ekonomickým znevýhodněním. Pak by měla být prezentace i přímo na školách. Budou rádi i za know-how od fakult. Centrální výjezdy na školy neplánovali, ví totiž, že řada fakult toto dělá napřímo. Myslí si, že je důležité, aby se studenty mluvili lidé, kteří jsou jim věkově blízcí.


Prof. Černý – Jen myslel, že by tato výjezdní aktivita nemusela skončit jen u konkrétního oboru či aktivity, mohl by být větší záběr. Mohl by být „Den s univerzitou“, kam by mohlo přijít více zájemců.


Mgr. Součková – To by měla být právě ta Na Karlovku Tour, kdy studenty vytáhnout z lavic. Budou s nimi jezdit zástupci fakult, případně budou připojeni online.


Návrh usnesení:

Ediční komise AS UK vzala na vědomí informace o Gaudeamu a projektu Na Karlovku.

Schváleno tichým souhlasem


5. Různé

Do bodu Různé se nikdo nepřihlásil, proto Ondřej Horký, předseda Ediční komise AS UK, ukončil jednání a poděkoval všem za jejich účast.Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Vidi: Ondřej Horký, předseda Ediční komise AS UK


Poslední změna: 14. červenec 2021 12:07 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám