Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 17. prosince 2021

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK se usnesl na tom, že průběh dnešního zasedání bude sdílen členům akademické obce.

 3. AS UK schvaluje zápis ze zasedání AS UK konaného dne 12. listopadu 2021.

 4. AS UK bere na vědomí informace J. M. pana rektora.

 5. AS UK schvaluje návrh dílčí změny Řádu výběrového řízení UK (č.j. 223/2021) ve znění modifikace předkladatele.

 6. AS UK schvaluje návrh změny Volebního řádu AS LF HK UK (č.j. 248/2021) s výhradou legislativně technických oprav.

 7. AS UK vyzývá FHS UK a nové vedení UK, aby předložilo v jarním termínu žádostí z fondu Mikuláš žádost o restrukturalizaci půjčky FHS z fondu Mikuláš na takové období, aby FHS mohla půjčku splácet. AS UK neuzavírá možnost část půjčky odpustit v budoucnu, pokud nové vedení UK, po zvážení situace na celé UK, takový návrh předloží. AS UK souhlasí s odkladem splátky FHS v roce 2022 do tří měsíců poté, co bude schválený rozpis příspěvků a dotací na UK.

 8. AS UK bere na vědomí informaci o současném stavu projektu Mephared 2 a harmonogramu jeho dalšího průběhu.

 9. AS UK doporučuje uzavřít navrhovanou vnitrouniverzitní dohodu o společném postupu k dobudování Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové v rámci programu Mephared 2.

 10. AS UK delegoval do Rady Kolejí a menz ThDr. Pavla Helana, Th.D., Bc. Nikoletu Anderlovou a Mgr. Michaela Glogra.

 11. AS UK projednal návrh Opatření rektora o svěření nemovitého majetku Univerzity Karlovy do správy fakult a dalších součástí, kterým je svěřen výkon správy majetku, kterým se nahrazuje OR č. 52/2017 ve znění pozdějších opatření, a vyjadřuje k tomuto návrhu kladné stanovisko.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Ke stažení zde.


Poslední změna: 17. prosinec 2021 16:30 
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám