Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 4. února 2022

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK zvolil prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. předsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy.

 3. AS UK zvolil Mgr. Elišku Voříškovou místopředsedkyní Akademického senátu Univerzity Karlovy.

 4. AS UK zvolil JUDr. Ing. Josefa Stašu, CSc.. prof. MUDr. Zuzanu Moťovskou, Ph.D., doc. Dr. Phil. Pavla Himla a Bc. Terezii Remencovou do předsednictva Akademického senátu Univerzity Karlovy.

 5. AS UK ustanovil Ekonomickou, Legislativní, Sociální a Studijní komisi AS UK.

 6. AS UK ustanovil Petiční komisi AS UK.

 7. AS UK ustanovil Komisi pro informační technologie AS UK.

 8. AS UK ustanovil Komisi pro vědu AS UK.

 9. AS UK ustanovil Ediční komisi AS UK.

 10. AS UK schválil konání dalšího zasedání pléna dne 4. února 2022.

 11. AS UK bere na vědomí informace od J. M. paní rektorky.

 12. AS UK vyjádřil kladné stanovisko k záměru J. M. paní rektorky UK jmenovat:

  prof. RNDr. Tomáše Skopala, Ph.D., prorektorem pro informační technologie,

  doc. RNDr. Martina Vlacha, Ph.D., prorektorem pro vnější vztahy,

  doc. RNDr. Markétu Martínkovou, Ph.D., prorektorkou pro studijní záležitosti,

  prof. Markétu Křížovou, Ph.D., prorektorkou pro zahraniční záležitosti,

  doc. MUDr. Jana Poláka, Ph.D., MBA, prorektor pro koncepci a kvalitu vzdělávání a místopředsedou Rady pro vnitřní hodnocení,

  prof. JUDr. Jana Kuklíka, DrSc., prorektorem pro akademické kvalifikace,

  prof. PhDr. Ladislava Krištoufka, Ph.D., prorektorem pro vědeckou a tvůrčí činnost, a

  PhDr. Pavla Dolečka, Ph.D., prorektorem pro strategickou spolupráci a rozvoj.

 13. AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.
prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Ke stažení zde.


Poslední změna: 4. únor 2022 15:09 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám