Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 22. února 2022

Členové předsednictva:

František Zahálka, Eliška Voříšková, Terezie Remencová, Josef Staša, Zuzana Moťovská, Pavel Himl


Hosté:

Milena Králíčková, rektorka UK

Tomáš Horáček, kvestor UK

Michal Zima, kancléř UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 4. března 2022 a projednalo program tohoto zasedání. Předsednictvo AS UK se dohodlo, že zasedání AS UK dne 4. března 2022 se bude konat v Malé aule Karolina.

  3. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

  4. Předsednictvo AS UK požádalo Legislativní komisi AS UK o výklad čl. 41 odst. 4 Jednacího řádu AS UK ve vztahu k možnosti distanční a hybridní formy jednání senátních komisí.

  5. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Ekonomické komise AS UK doc. MUDr. Václava Lišku, PhD. (LFP).

  6. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Legislativní komise AS UK Mgr. Jana Pačese (PřF).

  7. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Sociální komise AS UK MUDr. Drahomíra Kolenčíka (LFP) a Mgr. Miroslava Čermáka (FSV).

  8. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Studijní komise AS UK Jakuba Gogelu (FF).

  9. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 4. března 2022 od 9:00 hod. na sekretariátu AS UK.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UKZapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 25. únor 2022 22:27 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám