Výběrová řízení

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Přírodovědecké fakulty výběrové řízení na obsazení pracovního místa s termínem podání přihlášek 15.2.2024

Akademický pracovník v oboru biologie rostlin

Akademická pozice
Pracoviště:Přírodovědecká fakulta - Sekce biologie - Katedra experimentální biologie rostlin
Mzdová třída:Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách, AP2
Expertíza:Epigenetika rostlin
Kód pracovního místa: 202402-AP2-PřF-1300-003

Předpokládána účast na výuce, zejména praktické, v pregraduálním studiu.

Kvalifikační a jiné předpoklady:

Požadována publikačně doložená expertiza v oblasti molekulární genetiky rostlin - molekulárně biologické techniky, bisulfidické sekvenování, editace pomocí CRISPR/Cas9 a bioinformatické zpracování omických dat

Požadované vzdělání:Titul Ph.D., CSc, Th.D. nebo srovnatelné vzdělání v zahraničí
Požadované jazykové dovednosti:
  • čeština - C2 Zkušený uživatel
  • angličtina - B2 Samostatný uživatel
Typ a rozsah pracovního vztahu:Pracovní poměr - plný úvazek, 40 hodin týdně
Předpokládané datum nástupu:1. března 2024
Smlouva na dobu určitou:3 roky

POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku, která je ke stažení na https://www.natur.cuni.cz/fakulta/uredni-deska/vyberova-rizeni/prihlaska-do-vyberoveho-rizeni/view, spolu s odborným životopisem, seznamem publikací, doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech zašlete do 30 dnů od zveřejnění inzerátu elektronicky na e-mailovou adresu: volnamista@natur.cuni.cz. Do předmětu uveďte text „Výběrové řízení.“

Pokud se uchazeč hlásí na více pozic, je nutné zaslat zvlášť přihlášku pro každou vybranou pozici.


Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.


Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.


Zasláním své přihlášky souhlasíte, aby Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely vedení evidence uchazečů o zaměstnání v souladu s příslušnými právními předpisy.

Termín pro podávání přihlášek:15. února 2024 23:59
Doklady požadované k přihlášce jsou:
  • odborný strukturovaný životopis
  • doklady o dosaženém vzdělání, vědecko-pedagogických titulech a vědeckých hodnostech
  • přehled vědecké a publikační činnosti
Zveřejněno: 16. ledna 2024


Poslední změna: 2. červen 2022 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám