Výběrová řízení

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 22.8.2023

Asistent/asistentka v Informatickém ústavu Univerzity Karlovy

Neakademická pozice
Pracoviště:Matematicko-fyzikální fakulta - Informatická sekce - Informatický ústav UK
Mzdová třída:Asistenti na vysokých školách, AP1
Kód pracovního místa: 202308-AP1-MFF-IUUK-024
Další informace na https://cs.mff.cuni.cz/en/for-students/employment-program-for-phd-students nebo u vedoucího pracoviště. V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí magisterské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném magisterském vysokoškolském vzdělání před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném magisterském vysokoškolském vzdělání je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.
Kvalifikační a jiné předpoklady:Dokončené magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru informatika nebo příbuzném oboru nejpozději ke dni nástupu do pracovního poměru.
Typ a rozsah pracovního vztahu:Pracovní poměr - zkrácený úvazek, 16 hodin týdně
Předpokládané datum nástupu:1. října 2023 nebo dle dohody
Smlouva na dobu určitou:1 rok
Neformální dotazy adresujte na:koucky@iuuk.mff.cuni.cz

POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

Termín pro podávání přihlášek:22. srpna 2023 00:00
Doklady požadované k přihlášce jsou:
  • doporučující dopis
  • doklady o vzdělání
Zveřejněno: 26. června 2023


Poslední změna: 2. červen 2022 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám