Výběrová řízení

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 18.9.2023

Odborný asistent/odborná asistentka na Katedře numerické matematiky v oboru numerická analýza a výpočtová matematika

Pracoviště:Matematicko-fyzikální fakulta - Matematická sekce - Katedra numerické matematiky
Mzdová třída:Odborní asistenti na vysokých školách, AP2
Expertíza:Numerická analýza a výpočtová matematika
Kód pracovního místa: 202309-AP2-MFF-KNM-013
Pozice zahrnuje výuku, vedení studentů, vědeckou práci v oboru i řešení vlastních grantových projektů.
Kvalifikační a jiné předpoklady:Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v relevantním oboru, odborná praxe v tomto oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, publikační aktivita v oboru v relevantních a kvalitních periodikách a zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Schopnost výuky v českém jazyce výhodou. Neformální dotazy adresujte vedoucímu Katedry numerické matematiky (mirektuma@karlin.mff.cuni.cz).
Typ a rozsah pracovního vztahu:Pracovní poměr - plný úvazek, 40 hodin týdně
Předpokládané datum nástupu:1. dubna 2024 nebo dle dohody
Smlouva na dobu určitou:3 roky
Neformální dotazy adresujte na:mirektuma@karlin.mff.cuni.cz

POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.


Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Termín pro podávání přihlášek:18. září 2023
Doklady požadované k přihlášce jsou:
  • dva doporučující dopisy
  • strukturovaný životopis
  • doklady o vzdělání
  • doklad o udělení titulu Ph.D.
  • seznam publikační aktivity
  • popis dosavadní praxe
  • motivační dopis
  • seznam vystoupení na vědeckých konferencích v oboru
Zveřejněno: 26. června 2023


Poslední změna: 2. červen 2022 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám