Výběrová řízení

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 18.9.2023

Odborný asistent / odborná asistentka na Katedře teoretické informatiky a matematické logiky v oboru umělá inteligence

Pracoviště:Matematicko-fyzikální fakulta - Informatická sekce - Katedra teoretické informatiky a matematické logiky
Mzdová třída:Odborní asistenti na vysokých školách, AP2
Expertíza:Robotika, agentové technologie, automatické plánování, reprezentace znalostí nebo metody strojového učení. Solidní znalosti formálních metod (logika a/nebo statistika) a zkušenosti s aplikací těchto technik v praxi jsou výhodou.
Kód pracovního místa: 202309-AP2-MFF-KTIML-017
Kvalifikační a jiné předpoklady:Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru, znalost anglického jazyka, odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací, stálá publikační aktivita v daném oboru, pokud možno v kvalitních impaktovaných periodikách nebo na prestižních AI konferencích a dále zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích. Zkušenosti v oblasti spolupráce s průmyslem jsou vítané.
Typ a rozsah pracovního vztahu:Pracovní poměr - plný úvazek, 40 hodin týdně
Předpokládané datum nástupu:1. ledna 2024 nebo dle dohody
Smlouva na dobu určitou:3 roky
Neformální dotazy adresujte na:bartak@ktiml.mff.cuni.cz

POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.


Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Termín pro podávání přihlášek:18. září 2023
Doklady požadované k přihlášce jsou:
  • strukturovaný životopis
  • doklady o vzdělání
  • popis dosavadní praxe
  • seznam publikační aktivity
  • přehled citační odezvy
  • motivační dopis
  • dva doporučující dopisy
Zveřejněno: 26. června 2023


Poslední změna: 2. červen 2022 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám