Výběrová řízení

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 18.9.2023

Akademický vědecký pracovník / akademická vědecká pracovnice v Ústavu formální a aplikované lingvistiky

Neakademická pozice
Pracoviště:Matematicko-fyzikální fakulta - Informatická sekce - Ústav formální a aplikované lingvistiky
Mzdová třída:Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách, VP2
Kód pracovního místa: 202309-VP2-MFF-UFAL-015
Kvalifikační a jiné předpoklady:Vědecký pracovník v oboru počítačového zpracování přirozeného jazyka, zejména v oblastech lingvistické anotace dat, správy uložišť jazykových dat a jazykových služeb. Odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací. Stálá publikační aktivita v daném oboru. Očekává se vedení výuky v českém i anglickém jazyce.
Typ a rozsah pracovního vztahu:Pracovní poměr - plný úvazek, 40 hodin týdně
Předpokládané datum nástupu:1. ledna 2024 nebo dle dohody
Smlouva na dobu určitou:3 roky
Neformální dotazy adresujte na:hladka@ufal.mff.cuni.cz

POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.


Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Termín pro podávání přihlášek:18. září 2023 00:00
Doklady požadované k přihlášce jsou:
  • strukturovaný životopis
  • doklady o vzdělání
  • seznam publikační aktivity
  • přehled citační odezvy
  • motivační dopis
  • dva doporučující dopisy
Zveřejněno: 26. června 2023


Poslední změna: 2. červen 2022 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám