Výběrová řízení

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 29.10.2023

Vedoucí Katedry jazykové přípravy

Neakademická pozice
Pracoviště:Matematicko-fyzikální fakulta - Jiná pracoviště - Katedra jazykové přípravy
Kód pracovního místa: 202310-VED-MFF-KJP-027

Popis práce:


Koordinace práce Katedry jazykové přípravy, příprava studijních plánů, organizace zkoušek, vedení personální agendy, správa rozpočtu a materiálového vybavení a personální rozvoj pracoviště.

Kvalifikační a jiné předpoklady:

Absolvent VŠ pedagogického směru, aprobace v oboru anglické filologie, organizační, řídící a pedagogické schopnosti, pedagogická praxe nejméně 10 let (výhodou je zkušenost s výukou na VŠ), schopnost komunikace v českém jazyce.

Předpokládané datum nástupu:1. ledna 2024
Neformální dotazy adresujte na:milusa.bubenikova@matfyz.cuni.cz

POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód místa, na které je přihláška podávána.


Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Termín pro podávání přihlášek:29. října 2023 00:00
Doklady požadované k přihlášce jsou:
  • strukturovaný životopis
  • doklady o vzdělání
  • nástin koncepce rozvoje pracoviště na příští alespoň 4 roky
Zveřejněno: 13. září 2023


Poslední změna: 2. červen 2022 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám