Výběrová řízení

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 31.1.2024

Lektor na Katedře softwarového inženýrství

Akademická pozice
Pracoviště:Matematicko-fyzikální fakulta - Informatická sekce - Katedra softwarového inženýrství
Mzdová třída:Lektoři na vysokých školách, L2
Expertíza:Programování softwarových aplikací (C++, C#, Java, JavaScript, TypeScript nebo podobné jazyky)
Kód pracovního místa: 202401-L2-MFF-KSI-039

Pedagogická a tvůrčí činnost v oboru. Vedení výuky a studentských prací a projektů. Tvorba učebních materiálů. Volitelně zapojení do vědecké a projektové práce v tématech rozvíjených na katedře. Zkrácený pracovní úvazek je možný.

Kvalifikační a jiné předpoklady:

Mgr./MSc. nebo Ph.D. v relevantním oboru, odborná praxe v daném oboru, praktická zkušenost s vývojem rozsáhlejších softwarových systémů, pokročilá znalost alespoň jednoho z jazyků C++, C#, Java, JavaScript nebo podobných. Pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost vedení studentských prací a projektů. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém jazyce, schopnost vedení výuky v anglickém jazyce je výhodou. Zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích a případná publikační aktivita jsou výhodou.

Typ a rozsah pracovního vztahu:Pracovní poměr - plný úvazek, 40 hodin týdně
Předpokládané datum nástupu:1. září 2024 nebo dle dohody
Smlouva na dobu určitou:3 roky

POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

 

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

 

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Termín pro podávání přihlášek:31. ledna 2024 00:00
Doklady požadované k přihlášce jsou:
  • motivační dopis
  • strukturovaný životopis
  • doklady o vzdělání
  • popis dosavadní praxe
  • doporučující dopis
Zveřejněno: 30. října 2023


Poslední změna: 2. červen 2022 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám