Výběrová řízení

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 31.1.2024

Lektor/lektorka na Katedře softwaru a výuky informatiky ve mzdové třídě L2 v oboru informatika se zaměřením na didaktiku informatiky

Pracoviště:Matematicko-fyzikální fakulta - Informatická sekce - Katedra softwaru a výuky informatiky
Mzdová třída:Lektoři na vysokých školách, L2
Expertíza:Didaktika informatiky, dětské programovací jazyky
Kód pracovního místa: 202401-L2-MFF-KSVI-033

Popis pracovní činnosti: Pedagogická a tvůrčí činnost v oboru. Vedení výuky určené zejména pro posluchače učitelského studia informatiky, vedení pedagogických praxí posluchačů. Tvorba učebních materiálů. Organizování kurzů DVPP a výuka v těchto kurzech.

Kvalifikační a jiné předpoklady:Mgr./MSc. nebo Ph.D. v relevantním oboru, vlastní pedagogická praxe ve výuce informatiky na základní nebo střední škole v délce alespoň 5 let, pozitivní vztah k pedagogické práci. Předpokládá se schopnost vést výuku v českém jazyce, schopnost vedení výuky v anglickém jazyce je výhodou. Zkušenosti z pobytů na zahraničních pracovištích a případná publikační aktivita jsou výhodou.
Typ a rozsah pracovního vztahu:Pracovní poměr - plný úvazek, 40 hodin týdně
Předpokládané datum nástupu:1. září 2024 nebo dle dohody
Smlouva na dobu určitou:3 roky

POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

 

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

 

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Termín pro podávání přihlášek:31. ledna 2024
Doklady požadované k přihlášce jsou:
  • motivační dopis
  • doklady o vzdělání
  • strukturovaný životopis
  • popis dosavadní praxe
  • doporučující dopis
Zveřejněno: 30. října 2023


Poslední změna: 2. červen 2022 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám