Výběrová řízení

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 31.1.2024

Akademický vědecký pracovník na Katedře fyziky kondenzovaných látek

Pracoviště:Matematicko-fyzikální fakulta - Fyzikální sekce - Katedra fyziky kondenzovaných látek
Mzdová třída:Vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci na vysokých školách, VP2
Expertíza:Teorie pevných látek, zejména interakce hmoty s ultrasilnými a ultrarychlými optickými pulsy a optické vlastnosti 2D materiálů
Kód pracovního místa: 202401-VP2-MFF-KFKL-037
Kvalifikační a jiné předpoklady:Ph.D. (nebo ekvivalent) v relevantním oboru ke dni nástupu. Odborná praxe v daném oboru, pozitivní vztah k pedagogické práci, schopnost integrace vědeckých aktivit, výuky a vedení studentských prací. Stálá publikační aktivita v daném oboru. Očekává se vedení výuky v anglickém jazyce, alespoň pasivní znalost češtiny velmi vítána s podmínkou jejího aktivního zvládnutí pro další prodloužení smlouvy za 3 roky. V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy, nejpozději však do 9 měsíců od termínu pro podávání přihlášek. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.
Typ a rozsah pracovního vztahu:Pracovní poměr - plný úvazek, 40 hodin týdně
Předpokládané datum nástupu:1. července 2024 nebo dle dohody
Smlouva na dobu určitou:3 roky
Neformální dotazy adresujte na:tomas.novotny@matfyz.cuni.cz

POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.

 

Jsou-li požadovány doporučující dopisy, uchazeč zajistí, aby byly zaslány v požadovaném počtu na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.

 

Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Termín pro podávání přihlášek:31. ledna 2024
Doklady požadované k přihlášce jsou:
  • strukturovaný životopis
  • motivační dopis
  • dva doporučující dopisy
  • seznam publikační aktivity
  • popis dosavadní praxe
  • doklady o vzdělání
Zveřejněno: 30. října 2023


Poslední změna: 2. červen 2022 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám