Výběrová řízení

V souladu s Řádem výběrového řízení Univerzity Karlovy vypisuje děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy výběrové řízení na obsazení pracovních nebo funkčních míst s termínem podání přihlášek 15.2.2024

Postdoktorand(ka) na Fyzikálním Ústavu UK, Ultrarychlá spektroskopie molekulárních systémů

Pracoviště:Matematicko-fyzikální fakulta - Fyzikální sekce - Fyzikální ústav UK
Kód pracovního místa: 202402-PD-MFF-FUUK-030

Uchazeč se bude podílet na vývoji a aplikaci metod fluorescenčně detekované ultrarychlé spektroskopie a mikroskopie ve skupině Pavla Malého. Pozice je financována z projektu Primus 2024, „Variability of molecular nanosystems in time- and spectrally-resolved fluorescence microscopy“ (PRIMUS/24/SCI/007). Nabízíme dobře vybavenou laboratoř, příležitost realizovat vlastní nápady, konkurenceschopný plat a inspirativní prostředí. Možnost prodloužení smlouvy po vzájemné dohodě.

Kvalifikační a jiné předpoklady:Dosažení titulu Ph.D. nebo jeho ekvivalentu v relevantním oboru ke dni nástupu. Výborná znalost angličtiny. Zkušenosti s ultrarychlou spektroskopií a fluorescenční mikroskopií na experimentální a základní teoretické úrovni (zkušenosti s návrhem a realizací experimentálních setupů, s měřením, se zpracováním a interpretací dat). Předpokládá se, že uchazeč již publikoval v recenzovaných časopisech. Vyžadujeme samostatnost a iniciativu ve vyhledávání inovativních řešení, jakožto i schopnost pracovat v týmu.
Typ a rozsah pracovního vztahu:Pracovní poměr - plný úvazek, 40 hodin týdně
Předpokládané datum nástupu:1. července 2024 nebo dle dohody
Smlouva na dobu určitou:1 rok
Neformální dotazy adresujte na:pavel.maly@mff.cuni.cz

POKYNY PRO PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

Přihlášku a požadované doklady v digitální formě zasílejte na e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz v uvedeném termínu. V předmětu zprávy je třeba uvést kód pracovního místa, na které je přihláška podávána.


Kromě zaslání přihlášky a požadovaných dokladů uchazeči zajistí, aby na tutéž e-mailovou adresu positions@matfyz.cuni.cz byly zaslány dva doporučující dopisy; i v tomto případě musí být v předmětu e-mailové zprávy uveden kód pracovního místa.


V odůvodněných případech, např. pokud uchazeč dokončí doktorské studium v době mezi termínem podání přihlášky do výběrového řízení a termínem nástupu do pracovního poměru, dodá uchazeč doklad o ukončeném doktorském studiu před uzavřením pracovní smlouvy. Předložení dokladu o ukončeném doktorském studiu je podmínkou uzavření pracovní smlouvy.


Kandidáti, kteří postoupí do druhého kola výběrového řízení, budou pozváni k pohovoru. Pohovor je v odůvodněných případech na žádost uchazeče možné realizovat prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Komise může pozvat vybrané kandidáty k přednesení přednášky pro akademickou obec fakulty.

Termín pro podávání přihlášek:15. února 2024
Doklady požadované k přihlášce jsou:
  • strukturovaný životopis
  • seznam publikační aktivity
  • motivační dopis
  • doporučující dopis
  • popis dosavadní praxe
  • doklad o udělení titulu Ph.D.
Zveřejněno: 30. října 2023


Poslední změna: 2. červen 2022 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Ekonomický, personální a mzdový odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám