Usnesení přijatá AS UK per rollam dne 6. září 2022

  • AS UK nominuje do Rady pro rovné příležitosti UK Mgr. Tomáše Konečného.

  • AS UK nominuje do Výběrové komise pro pozici ombudsmana/ky UK prof. MUDr. Jiřího Rabocha, DrSc. a Mgr. Elišku Voříškovou.


Výsledky hlasování:


Rada pro rovné příležitosti UK

Mgr. Tomáš Konečný - 21 hlasů

prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D. - 17 hlasů

Mgr. Andrej Farkaš - 9 hlasů

+ 1 hlasující se zdržel


Výběrová komise pro pozici ombudsmana/ky UK

Akademik - prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. - 43 hlasů

Studentka - Mgr. Eliška Voříšková - 23 hlasů

Student - Mgr. Andrej Farkaš - 14 hlasů

Student - Mgr. David Pavlorek - 7 hlasů

+ 2 hlasující se zdrželiPoslední změna: 7. září 2022 13:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám