Usnesení přijatá AS UK per rollam dne 5. října 2022

  1. AS UK projednal záměr uzavřít dodatek č. 7 a dohodu o narovnání ke smlouvě o dílo ze dne 30. 12. 2020 na akci „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK – 4. etapa“ s PSG Construction a.s., IČO: 05042020, na dodatečné stavební práce ve výši 2 796 034,17 Kč bez DPH, a doporučuje předložit jej Správní radě UK k udělení předchozího písemného souhlasu k uzavření dodatku č. 7.


Výsledky hlasování

43 pro

0 proti

1 se zdrželPoslední změna: 14. říjen 2022 09:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám