Usnesení přijatá na zasedání AS UK dne 3. února 2023

 1. AS UK schvaluje program zasedání.

 2. AS UK zvolil prof. Ing. Františka Zahálku, Ph.D. předsedou Akademického senátu Univerzity Karlovy.

 3. AS UK zvolil Mgr. Elišku Voříškovou místopředsedkyní Akademického senátu Univerzity Karlovy.

 4. AS UK zvolil JUDr. Ing. Josefa Stašu, CSc., prof. MUDr. Zuzanu Moťovskou, Ph.D., Mgr. Andreje Farkaše a Bc. Veroniku Vohlídkovou do předsednictva Akademického senátu Univerzity Karlovy.

 5. AS UK bere na vědomí ustanovení Ekonomické, Legislativní, Sociální a Studijní komise AS UK.

 6. AS UK ustanovil Petiční komisi AS UK.

 7. AS UK ustanovil Komisi pro vědu AS UK.

 8. AS UK ustanovil Komisi pro třetí roli pro AS UK.

 9. AS UK ustanovil Komisi pro informační technologie AS UK.

 10. AS UK se znepokojením sleduje nárůst problémů se stabilitou zápisů ve Studijním informačním systému, jež zásadním způsobem ovlivňují studijní podmínky a životy studujících na všech fakultách UK a zasahují do jejich oprávněných zájmů.

  AS UK proto žádá o

  1. předložení krátkodobých opatření na stabilizaci prostředí SIS a zajištění stabilních zápisů realizovatelných ještě v letním semestru AR 2022/2023, a to do příštího zasedání AS UK;

  2. předložení komplexní strategie řešení tohoto problému ve střednědobém a dlouhodobém horizontu, a to do příštího zasedání AS UK;

  3. zajištění zákazu kolizních spouštění zápisů jednotlivých součástí UK;

  4. rychlou, jasnou a přiměřenou komunikaci ke studujícím, akademickým pracovníkům, AS UK a dalším členům univerzitního společenství v této věci a

  5. aby vedení UK tomuto problému věnovalo adekvátní pozornost odpovídající závažnosti problému.

 11. AS UK bere na vědomí informace z bodu Různé.prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Za správnost: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Ke stažení zde.


Poslední změna: 6. březen 2023 16:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám