Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 6. března 2023

Členové předsednictva:

František Zahálka, Eliška Voříšková, Josef Staša, Andrej Farkaš, Veronika Vohlídková


Omluveni:

Zuzana Moťovská


Hosté:

Milena Králíčková, rektorka UK

Martin Maňásek, kvestor UK

Petra Štanclová, kancléřka UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK

 1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

 2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 17. března 2023 a projednalo program a místo tohoto zasedání.

 3. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

 4. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí členství členky AS UK Petry Tesařové (HTF) v Sociální komisi AS UK.

 5. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Ekonomické komise AS UK MUDr. Annu Malečkovou (LFP), prof. MUDr. Václava Lišku, PhD. (LFP), prof. PharmDr. Františka Trejtnara, CSc. (FaF), PhDr. Jiřího Štípka, Ph.D. (PedF) a MUDr. Josefa Fontanu, Ph.D. (RUK).

 6. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Legislativní komise AS UK Davida Kabelku (PF) a JUDr. Vojtěcha Hanzala (PF).

 7. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Studijní komise AS UK Petra Gangura (PF), Petra Chvátala (PF), Martina Srnu (PF), MUDr. Kateřinu Grygarovou (3.LF) a Dianu Markovou (PF).

 8. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Petiční komise AS UK Vojtěcha Pavlíčka (PF) a Mgr. Tomáše Konečného (FF).

 9. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Komise pro třetí roli AS UK Mgr. Tomáše Konečného (FF).

 10. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Sociální komise AS UK Tomáše Jakuba Knapa (PF), Kateřinu Procházkovou (PF) a Lukáše Malého (PF).

 11. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Komise pro vědu AS UK Petra Gangura (PF), Kamilu Kočí (3.LF), prof. MUDr. Martina Oliveriuse, Ph.D. (3.LF) a JUDr. Jana Hořeňovského (PF).

 12. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurální členy Komise pro IT AS UK Dominika Nedzbalu (PF), Alexandra Stropka (PedF) a Vojtěcha Švandelíka (MFF).

 13. Předsednictvo AS UK s potěšením registruje zvýšený zájem o členství v pracovních komisích AS UK. Nicméně jakékoliv další žádosti budou posuzovány v závislosti na rovnoměrném zastoupení jednotlivých fakult v pracovních komisích AS UK. Další zájemci z řad akademické obce se mohou zúčastnit zasedání jednotlivých komisí bez ohledu na členství v dané komisi.

 14. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 17. března 2023 od 9:00 hod na sekretariátu AS UK.Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 6. březen 2023 18:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám