Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 17. března 2023

Členové předsednictva:

František Zahálka, Eliška Voříšková, Josef Staša, Andrej Farkaš, Veronika Vohlídková, Zuzana Moťovská


Hosté:

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK


  1. Předsednictvo AS UK navrhuje delegovat Leonu Petlíkovou (2.LF) a Bc. Veroniku Vohlídkovou (PedF) do Hodnotící komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK.

  2. Předsednictvo AS UK navrhuje delegovat Mgr. Michaela Glogra (PF) do Kontrolní komise dle Pravidel podpory zájmové činnosti studentů UK.

  3. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí žádost PhDr. Petra Jüptnera, Ph.D. (FSV) o členství v Ekonomické komisi AS UK.

  4. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí žádost prof. RNDr. Jana Černého, Ph.D. (PřF) o členství v Ekonomické komisi AS UK, Studijní komisi AS UK, Komisi pro IT AS UK a Komisi pro třetí roli AS UK.

  5. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 17. dubna 2023 od 17:00 hod na sekretariátu AS UK.Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 4. duben 2023 13:14 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám