Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 17. dubna 2023

Členové předsednictva:

František Zahálka, Eliška Voříšková, Andrej Farkaš, Veronika Vohlídková,


Omluveni:

Zuzana Moťovská, Josef Staša,


Hosté:

Milena Králíčková, rektorka UK

Martin Maňásek, kvestor UK

Petra Štanclová, kancléřka UK

Amáta Vohradská, tajemnice AS UK

Anna Matoušková, tajemnice Legislativní komise AS UK  1. Předsednictvo AS UK se seznámilo s doručenou poštou.

  2. Předsednictvo AS UK se seznámilo s podkladovými materiály pro zasedání AS UK konané dne 28. dubna 2023 a projednalo program a místo tohoto zasedání.

  3. Předsednictvo AS UK rozdělilo podkladové materiály pro zasedání AS UK k projednání jednotlivým komisím.

  4. Předsednictvo AS UK schválilo jako extramurálního člena Ekonomické komise AS UK prof. MUDr. Ondřeje Hrušáka, Ph.D. (2.LF).

  5. Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí rezignaci prof. MUDr. Jiřího Moláčka, Ph.D (LFP) na členství v AS UK.

  6. Předsednictvo AS UK povolalo na uvolněné místo akademického zástupce náhradnici MUDr. Annu Malečkovou, Ph.D. (LFP). Předsednictvo AS UK vzalo na vědomí žádost paní doktorky o členství ve Studijní komisi AS UK.

  7. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 28. dubna 2023 od 9:00 hod na sekretariátu AS UK.Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala: Amáta Vohradská, tajemnice AS UK


Zápis ke stažení zde.Poslední změna: 17. duben 2023 18:11 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám